Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2016

Year of publication:2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Sakrament pokuty i pojednania w katechezie niemieckiej


(The sacrament of penance in German catechesis)
26 (7-32) Radosław Chałupniak More
2.

Miłosierdzie Boże a Duch nawrócenia i pokuty w XXI wieku


(God's mercy and the Spirit of conversion and repentance in the 21 st century)
12 (33-44) Andrzej Draguła More
3.

Świadectwo nawrócenia w przekazie katechetycznym


(A certificate of conversion in the catechetical transmission)
15 (45-59) Mirosław Gogolik More
4.

Moralność wyznacznikiem dojrzałości człowieka


(Morality - determinanth of human maturity)
19 (61-79) Zbigniew Marek More
5.

Solidarność i komunikacja bliskości przejawem miłości seniora

12 (81-92) Robert Nęcek More
6.

Płaszczyzny kształtowania postaw pokuty i pojednania


(Shaping attitudes of penance and reconciliation)
18 (93-110) Andrzej Offmański More
7.

Katechetyczna formacja sumienia w warunkach sekularyzaji moralności


(Catechetical formation of conscience in the conditions of the secularization of morality)
31 (111-141) Andrzej Potocki More
8.

Wychowanie do pokuty i pojednania


(Education for penance and reconciliation)
13 (143-155) Jan Szpet More
9.

Sakrament pokuty i pojednania w aktualnych programach do szkolnego nauczania religii w Polsce


(The sacrament of penance and reconciliation in the current programs to the school to teach religion in Poland)
11 (157-167) Piotr Tomasik More
10.

Edukacyjne wspomaganie dorosłych w korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania


(Educational support adults in the use of the sacrament of penance and reconciliation)
16 (169-184) Anna Walulik More
11.

Miłosierdzie Boga a duch skuruchy i przebaczenia w życiu człowieka


(God's mercy and the spirit of repentance and forgiveness in our lives)
16 (185-200) Henryk Wejman More
12.

Kształtowanie wrażliwości sumienia katechizowanej młodzieży w kontekście współczesnej aksjologii


(Shaping the sensitivity of conscience in Religious education of youth in the context of contemporary axiology)
15 (201-215) Anna Zellma More
13.

Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i północnym do 1945 roku. Zarys problemu


(The history of the Catolic Church in Western and North Pomerania until 1945. Outline of the problem)
22 (217-238) Grzegorz Wejman More
14.

Księga Mądrości na dziś (Maneat Questio 26), Poznań 2014, ss. 141

3 (239-241) Tomasz Zaklukiewicz, Bogdan Poniży More