Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.1-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2015
Media katolickie w kształtowaniu tożsamości Szczecina i Pomorza Zachodniego
(Catholic media in the shaping of identity of Szczecin and Wester Pomerania)

Authors: Krzysztof Łuszczek
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Keywords: catholic media catholic press catholic electronic media Western Pomerania
Year of publication:2015
Page range:18 (71-88)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

After the Second World War, Szczecin and Western Pomerania have found themselves in a completely new situation owing to war-induced changes in both boundaries and ethnic composition. New inhabitants of this region had to determine their identity anew. At least for a few decades, Catholic media have been involved in its development. In a completely natural way, this refers to religious identity. This is the first task of Catholic media but we can also find there many materials referring to the history and culture of the region. A special role is played here by Catholic press. A Catholic fortnightly magazine “Kościół nad Odrą i Bałtykiem” has contributed a lot to the development of historic and cultural identity of the region. Electronic media contribute less to the work of identity shaping at the historical and cultural level but this often results from the specific character of their work. Both Catholic press and Catholic electronic media constitute a certain complementary system which is influential in the shaping of identity of the inhabitants of Szczecin and the region
Download file

Article file

Bibliography

1.Abp Stroba J., Początki diecezji szczecińsko-kamieńskiej, „Prezbiterium” 1985, nr 1–5, s. 66–75.
2.Adamski F., Model i etyczne aspekty przekazu treści religijnych w mass mediach, w: W. Zdaniewicz (red.), Religia a mass media, Ząbki 1997, s. 56–62.
3.Arka, www.tvp.pl/szczecin/nasze-programy/arka (5 XI 2013).
4.Barański M.K., Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2008.
5.Biskup Szczecińsko-Kamieński, „Prezbiterium” 1973, nr 1–2, s. 3.
6.Bp K. Majdański, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”. Słowo pasterskie do odczytania w kościołach diecezji w niedzielę 22 I 1989 r., „Prezbiterium” 1989, nr 1–2, s. 23–25.
7.Dekret dotyczący przekształcenia dwutygodnika „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”, „Prezbiterium” 1998, nr 5–6, s. 149–150.
8.Dekret nominacyjny dla redaktora dodatku do „Niedzieli”, „Prezbiterium” 1998, nr 5–6, s. 150–151.
9.Dekret o ustanowieniu Radiowo-Telewizyjnej Redakcji Programów Katolicki w Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej, „Prezbiterium” 1992, nr 11–12, s. 327.
10.Dekret o ustanowieniu Rady Programowej Katolickiego Radia AS, „Prezbiterium” 1996, nr 11–12, s. 252–253.
11.Fenrych P., Msza św. Rocznicowa w Siekierkach, „Prezbiterium” 1989, nr 9–10, s. 284.
12.Gołębiowski R., „Arka” – Ewangelizacyjne 10-lecie, „Niedziela” 2009, nr 16, s. V i VII.
13.Jarocin ’93, „Nazaret” 1993, nr 20, s. 16.
14.Kostynowicz R., Problemy konserwatorskie na terenie diecezji szczecińsko-kamieńskiej, „Prezbiterium” 1974, nr 6–8, s. 61–74.
15.Kowalczyk K., Stosunki państwo–Kościół na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1972. Zarys problemu, w: G. Wejman (red.), Kościół rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–2005, Szczecin 2005, s. 27–51.
16.Kozłowski K., Formowanie się diecezji na Pomorzu Zachodnim w 1972 roku, w: G. Wejman (red.), Kościół rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–2005, Szczecin 2005, s. 53–95.
17.Kozłowski K., Region zachodniopomorski w latach 1945–2005. Przemiany społeczne i administracyjne, w: K. Kozłowski (red.), Pomorze Zachodnie w latach 1945–2005. Wybrane problemy polityczne, administracyjne, demograficzne i ekonomiczne, Szczecin 2005, s. 11–74.
18.Krygowski B., Z geografii i geologii Pomorza Zachodniego, w: K. Ślaski (red.), Pomorze Zachodnie. Nasza ziemia ojczysta, Poznań 1960, s. 15–38.
19.Labuda G., Pierwsze wieki monarchii piastowskiej, Poznań 2012.
20.Lec Z., Skarżyński R., Śmierzchalski-Wachocz D., Kalendarium Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej do 1945 r., w: G. Wejman (red.), Kalendarium Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945–2005, Szczecin 2007, s. 9–92.
21.Liman K., Postać Ottona z Bambergu w przekazach hagiograficznych XII w., „Prezbiterium” 1974, nr 6–8, s. 14–22.
22.Madejska L., Kostynowicz R., Przewodnik po bazylice katedralnej św. Jakuba w Szczecinie, „Prezbiterium” 1985, nr 1–5, s. 56–58.
23.Majkowski J., Szczecin a św. Stanisław i św. Wojciech, „Prezbiterium” 1979, nr 7–8, s. 257.
24.Od redakcji, „Szczecińskie Studia Kościelne” 1991, nr 1, s. 3.
25.Radio z misją. Rozmowa z ks. Ireneuszem Sokalskim, dyrektorem Diecezjalnych Rozgłośni Radiowych w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 1994, nr 18, s. 11.
26.Religia na fali 2013, http://radioszczecin.pl/129,12233,religia-na-fali-2013 (4 XI 2013). Religia na fali. Audycja Polskiego Radia Szczecin z 30.10.2011, http://radioszczecin. pl/129,12370,30-10-2011-religia-na-fali (4 XI 2013).
27.Rymar E., Z dziejów katolicyzmu na Pomorzu Zachodnim od czasów reformacji do 1945 r., „Prezbiterium” 1985, nr 1–5, s. 41–55.
28.Skiba P., Czytelnictwo prasy katolickiej w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, „Prezbiterium” 2010, nr 7–8, s. 381–384.
29.Sokalski I., Dwa lata działalności Radia AS, „Prezbiterium” 1993, nr 9–10, s. 288–289. Stępiński W., Uwagi do najstarszych dziejów Kościoła w Kamieniu Pomorskim (do XIV w.), „Prezbiterium” 1974, nr 6–8, s. 23–34.
30.Stępiński W., Zarys dziejów diecezji kamieńskiej do połowy XVI w., „Prezbiterium” 1985, nr 1–5, s. 26–40.
31.Szczepański M., Śliz A., Dylematy regionalnej tożsamości. Przypadek Górnego Śląska, www.regionalneobserwatoriumkultury.pl (7 X 2013).
32.W rytmie wydarzeń, www.radioplus.pl/program/1018/w_rytmie_wydarzen (2 XI 2013). Wejman G., Edycja szczecińska – „Niedziela” nad Odrą i Bałtykiem, www.niedziela.pl/ artykul/2823/Edycja-szczecinska---%E2%80%9ENiedziela-nad (17 X 2013).
33.Wejman G., Historia (arch)diecezji szczecińsko-kamieńskiej w latach 1972–2005, w: G. Wejman (red.), Kościół rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–2005, Szczecin 2005, s. 141–182.
34.Wejman G., Stolica biskupia w kamieniu Pomorskim w XIII wieku, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2010, nr 2, s. 153–181.
35.Wittlieb M.J., Prasa katolicka w nowym i pełnym rozkwicie, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 1998, nr 16–17, s. 16–16.
36.Włodkowski R., Pole Bożego Ciała, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 1991, nr 6, s. 16. Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim do 1945 roku, http://kuria.pl/aktualnosci/polecane/Wybrane-zagadnienia-z-dziejow-Kosciolakatolickiego-na-Pomorzu-Zachodnim-do-1945-roku_8 (3 X 2013).
37.Z widokiem na Szczecin, www.radioplus.pl/program/1019/z_widokiem_na_szczecin (2 XI 2013).
38.Z życia archidiecezji, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 1995, nr 5, s. 25.
39.Z życia archidiecezji, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 1997, nr 17, s. 12.
40.Zyga S., Nowa strona internetowa archidiecezji, „Prezbiterium” 2011, nr 3, s. 169–170.