Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2015

Year of publication:2015
# Title Page range Authors Actions
1.

Przedsoborowe „drogi” do generalnej reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II


(Pre-council "road" to general liturgical reform of Vatican II)
18 (7-24) Andrzej Krzystek More
2.

Manasses – Makir – Gilead: pytanie o źródła jednej z biblijnych tradycji genealogicznych


(Manasses - Machir - Gilead: a question of the source of a biblical genealogic tradition)
28 (25-52) Janusz Lemański More
3.

Działalność punktów katechetycznych w województwie szczecińskim w latach 1962–1970 w świetle materiałów Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie


(Activities of religious education in Szczecin province in the years 1962-1970 in the light of National Institiute Remembrance in Szczecin)
18 (53-70) Katarzyna Lemek More
4.

Media katolickie w kształtowaniu tożsamości Szczecina i Pomorza Zachodniego


(Catholic media in the shaping of identity of Szczecin and Wester Pomerania)
18 (71-88) Krzysztof Łuszczek More
5.

Struktura bytowa człowieka w ujęciu Maxa Schelera


(Structure of the living human - approach Max Scheler)
18 (89-106) Grzegorz Mazur More
6.

Entymemat jako struktura epigramatyczna. Koncepcja Jakuba Masena


(Enthymeme as epigrammatic structure the concept of Jacob Masen)
18 (107-124) Jarosław Nowaszczuk More
7.

Biskup Wilhelm Pluta (1910–1986). Źródła formacji liturgicznej


(Bishop Wilhelm Pluta (1910-1986) - the source of liturgical formation)
18 (125-142) Tomasz Sałatka More
8.

Działalność duszpastersko-wychowawcza salezjanów na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–2015. Stan badań


(Pastoraly-educational activities of salesians in Western and Northern Territories in the years 1945-2015 - the stat of research)
28 (143-170) Jarosław Wąsowicz More
9.

Kilka uwag o języku współczesnych pieśni i piosenek religijnych


(Some observations on language of contemporary religious songs and lyrics)
20 (171-190) Zbigniew Woźniak More
10.

Ideał chrześcijanina w świetle „Konstytucji apostolskich”


(Ideal christian in the light of the Apostles Constitutio)
24 (191-214) Brunon Zgraja More
11.

Jezus Chrystus – centrum chrześcijańskiej wiary w świetle encykliki Lumen fidei

14 (215-228) Marek Pyc More
12.

Samotność ludzi starszych w nauczaniu Jana Pawła II


(Solitude for older people in teaching of John Paul II)
14 (229-242) Tadeusz Dyk More
13.

Ph. Seib, D.M. Janbek, „Global Terrorism and New Media. The Post-Al Qaeda Generation”, New York 2011

4 (243-246) Krzysztof Łuszczek More
14.

Solidarność międzypokoleniowa. Konferencja naukowa (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, 22–24 czerwca 2015 roku)

10 (247-256) Roman Misiak More