Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.1-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2015
Działalność duszpastersko-wychowawcza salezjanów na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–2015. Stan badań
(Pastoraly-educational activities of salesians in Western and Northern Territories in the years 1945-2015 - the stat of research)

Authors: Jarosław Wąsowicz
Keywords: Salesian schools Salesian parishes pastoral work in the territories recovered by Poland after the WW2 historiography Salesians North part of Poland West part of Poland
Year of publication:2015
Page range:28 (143-170)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the current state of research on the pastoral care of the Salesians in Western and Northern part of Poland during 1945–2015. It is the first attempt at a comprehensive analysis of archival database, monographs, research papers and theses devoted to this topic.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adler B., Życie religijne mieszkańców miasta i gminy Debrzno, w: A. Fryda (red.), Dzieje miasta i gminy Debrzno, Pruszcz Gdański 2014, s. 495–504.
2.Archivio salesiano centrale. Nota informativa, „Ricerche Storiche Salesiane” 36 (2000), s. 147–159.
3.Babicz M., Bibliografia prac naukowych absolwentów Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie nad Wartą w latach 1957–1997, „Seminare” 14 (1998), s. 223–296; cz. II, „Seminare” 16 (2000), s. 601–610.
4.Biernat A., Laszuk A. (red.), Archiwa państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach, Warszawa 1998.
5.Bończa-Bystrzycki L., Działalność szkół katolickich w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w latach 1990–2006, Koszalin 2009.
6.Bończa-Bystrzycki L., Działalność szkół katolickich w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w: T. Ceynowa (red.), 40-lecie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1972–2012, Koszalin 2012, s. 113–123.
7.Bończa-Bystrzycki L., Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w granicach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (X–XX/XXI wiek), Koszalin 2012.
8.Brakowski J. (red.), Salezjanie w Szczecinie. 60 lat pracy duchowych synów Świętego Jana Bosko w Grodzie Gryfa. Materiały z sesji historycznej przeprowadzonej w Szkołach Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie z okazji 88. rocznicy odzyskania niepodległości w dniu 13.11.2006 r., Szczecin 2006.
9.Brakowski J., Życie i działalność duszpasterska ks. Lucjana Gierosa SDB 1930–2006, Szczecin 2008.
10.Brakowski J., „Wiadomości Salezjańskie”, polska wersja „Bolettino Salesiano” w l. 1897–1910, w: J. Wąsowicz (red.), Dynamiczna wierność. Błogosławiony ks. Michał Rua, pierwszy następca ks. Bosko, Przełożony Generalny Towarzystwa św. Franciszka Salezego (1888–1910), inicjator dzieła salezjańskiego na Ziemiach Polskich, Piła 2010, s. 143–165.
11.Ceynowa T., Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, w: T. Ceynowa (red.), 40-lecie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1972–2012, Koszalin 2012, s. 135–147.
12.Ceynowa T., Inwentarz archiwalny. Materiały archiwalne przekazane przez Diecezję Gorzowską nowo erygowanej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z lat 1945–1972, Koszalin 2012.
13.Ceynowa T., Koronacja figury Matki Boskiej Skrzatuskiej, „Rocznik Skrzatuski” 1 (2013), s. 91–106.
14.Chmielewski M.T., Wierni dziedzictwu. Troska salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha o własną historię, w: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.), Da Mihi Animas Caetera Tolle. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. Profesorowi Stanisławowi Wilkowi SDB w 70. rocznicę urodzin, Piła 2014, s. 489–504.
15.Chrobak S., „Bazylika” (1926–1939). Monografia czasopisma, w: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.), Da Mihi Animas Caetera Tolle. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. Profesorowi Stanisławowi Wilkowi SDB w 70. rocznicę urodzin, Piła 2014, s. 173–183.
16.Chudzicki K., Duszpasterstwo gminy Czaplinek, w: B. Bronka i in. (red.), Czaplinek 1945–2009, cz. II: Trud wzrastania, Czaplinek 2009, s. 236–291.
17.Cofałka J., Pięćdziesięciolecie pracy Salezjanów w archidiecezji wrocławskiej, „Dolny Śląsk” 4 (1997), s. 35–57.
18.Dąbek S., Kamiński T., Wąsowicz J. SDB (red.), Testament Ostatni. Ks. Stanisław Olędzki (1941–1991), Piła 2009.
19.Dębowska M. (red.), Archiwa Kościoła Katolickiego w Polsce. Informator, Kielce 2002, s. 175–176.
20.Dukiewicz M., „Młodzież Misyjna” 1925–1939. Ogólna charakterystyka czasopisma, w: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.), Da Mihi Animas Caetera Tolle. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. Profesorowi Stanisławowi Wilkowi SDB w 70. rocznicę urodzin, Piła 2014, s. 184–204.
21.Fąfara M. (red.), Zbudowano Kościół Żywy. Parafia św. Jana Bosko w Lubinie, Lubin 2000. Fechner D., Pół wieku pracy salezjanów w parafii św. Rodziny w Pile 1946–1996, Piła 1996.
22.Fenyö V., L’Archivio Salesiano Centrale, „Ricerche Storiche Salesiane” 6 (1985), s. 149–159.
23.Gabrel A., Lewko M., Czas wolny w domach salezjańskich, w: M. Lewko, R. Popowski, S. Wilk (red.), 75 lat działalności salezjanów w Polsce. Księga pamiątkowa, Łódź –Kraków 1974, s. 140–155.
24.Hałagida I., Wąsowicz J., Ukraiński zakonnik greckokatolicki o. Arseniusz (Antoni) Kulibaba OSBM i jego posługa w parafiach rzymskokatolickich w Pile oraz Wałczu, „Studia i Materiały do Dziejów Ziemi Wałeckiej” 2013, nr 4, s. 109–119.
25.Jankowski S., Sanktuarium maryjne w Skrzatuszu. Przewodnik, Roma 1985.
26.Kaliński L. (red.), Towarzystwo św. Franciszka Salezego w Polsce. Wykaz osób i domów, Kraków–Łódź 1975.
27.Kaliński L. (red.), Rodzina Salezjańska w Polsce. Wykaz domów i osób, Warszawa 1988. Kant B., Moje boje i przeboje, czyli pamiętnik człowieka niepokornego, Warszawa 2005.
28.Kapłon Z., Okoliczności przybycia i początki posługi duszpasterskiej salezjanów w Dębnie, w: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.), Da Mihi Animas Caetera Tolle. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. Profesorowi Stanisławowi Wilkowi SDB w 70. rocznicę urodzin, Piła 2014, s. 305–313.
29.Kasperowicz L., Skrzatuska Wspomożycielka. Wspomnienia Kustosza Sanktuarium z lat 1987–1992 w Dwudziestolecie Koronacji Cudownej Skrzatuskiej Pani, Piła 2008.
30.Kaszycki H., Salezjański Zakład Wychowawczy we Fromborku w latach 1946–1952, w: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.), Da Mihi Animas Caetera Tolle. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. Profesorowi Stanisławowi Wilkowi SDB w 70. rocznicę urodzin, Piła 2014, s. 314–329.
31.Kawalec J., Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze, Twardogóra 1995.
32.Kempa D. Historia inspektorii salezjańskiej pw. św. Jana Bosco z siedzibą we Wrocławiu (1979–2004), „Seminare” 22 (2005), s. 75–95.
33.Kieliński S. (red.), Sanktuarium Maryjne w Skrzatuszu, Piła 1982.
34.Kolasa K., Wąsowicz J., Dokumentacja audiowizualna (fotografie, filmy, nagrania) w obrębie spuścizny ks. Witolda Koniecznego SDB przechowywanej w zasobie Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej – problemy opracowania, „Archiwista Polski” 3 (2011), s. 29–43.
35.Kościół na Ziemiach Zachodnich. Ćwierćwiecze polskiej organizacji kościelnej, Wrocław 1971.
36.Kowalczyk K., W walce o rząd dusz. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956, Szczecin 2003.
37.Kozłowski K. (red.), Archiwa Ziem Zachodnich i Północnych Polski (1945–2005). Tradycja i współczesne wyzwania, Warszawa–Szczecin 2007.
38.Krawiec J., Historia salezjańskiej inspektorii pw. św. Jacka z siedzibą w Krakowie (1979 –2004), „Seminare” 22 (2005), s. 35–74.
39.Krawiec J., Powstanie Towarzystwa św. Franciszka Salezego oraz jego organizacja i działalność na ziemiach polskich, Kraków 2004.
40.Kufel R.R., Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze 2003–2013, Zielona Góra 2013.
41.Kufel R.R., Dzwonkowski T., Inwentarz archiwalny Kurii Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wlkp. z lat 1945–1972, Zielona Góra 2008.
42.Lato Z., Troska salezjanów o ośrodki kultu maryjnego w Polsce w latach 1898–1988, „Seminare” 14 (1998), s. 147–170.
43.Leciej B. (red.), 20 lat nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego w Swobnicy 1983–2003, Piła 2003.
44.Majewska A., Szkolnictwo salezjańskie w dobie rozwoju na przykładzie Inspektorii św. Wojciecha w Pile, Piła 2004.
45.Marszałek J., Bibliografia salezjańskiego systemu wychowania młodzieży (w języku polskim 1886–2010), Kraków 2012.
46.Musiał M., Proces likwidacji szkół katolickich w powojennej Polsce na przykładzie salezjańskiego prywatnego gimnazjum krawieckiego we Wrocławiu, „Nasza Przeszłość” 122 (2014), s. 187–204.
47.Negowski M., Wspomnienia o ks. Lucjanie Gierosie SDB, Rumia 2013.
48.Nestoruk K., Salezjańska parafia św. Rodziny i św. Judy Tadeusza w Słupsku w latach 1949–1977, w: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.), Da Mihi Animas Caetera Tolle. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. Profesorowi Stanisławowi Wilkowi SDB w 70. rocznicę urodzin, Piła 2014, s. 330–359.
49.Niewęgłowski J., Wychowawczo-społeczna działalność salezjanów w Polsce w latach 1898–1989, Warszawa 2011.
50.Nowacki M. (red.), Jubileusz 50-lecia parafii pw. św. Anny w Szczańcu (historia – tradycje – zabytki), Szczaniec–Świebodzin 2001.
51.Nowiński J., Dzieje i kult cudownej figury Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Skrzatuszu w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (w 10. rocznicę koronacji), „Seminare” 15 (1999), s. 389–397.
52.Pietrzak J., Pełnia Prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda 1945–1948, t. 1–2, Poznań 2009.
53.Pietrzykowski J., Obecność salezjanów Inspektorii św. Stanisława Kostki na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–1952, Kutno 1990.
54.Pietrzykowski J., Dom formacyjny w Swobnicy – nowicjat, „Seminare” 14 (1998), s. 215–221.
55.Pietrzykowski J., Salezjanie na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1945–2000). Służba Kościołom lokalnym a realizacja własnego posłannictwa, „Roczniki Teologiczne” 48 (2001), 4, s. 211–236.
56.Pietrzykowski J., Źródła do początków dziejów salezjanów na ziemiach polskich, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 76 (2001), s. 239–267.
57.Pietrzykowski J., Dlaczego salezjanie polscy prowadzą duszpasterstwo parafialne?, „Seminare” 18 (2002), s. 605–625.
58.Pietrzykowski J., Początki pracy salezjanów na Pomorzu Zachodnim na przykładzie Debrzna, „Seminare” 19 (2003), s. 411–420.
59.Pietrzykowski J., Początki pracy Salezjanów na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–1951, w: J. Brakowski (red.), Salezjanie w Szczecinie. 60 lat pracy duchowych synów Świętego Jana Bosko w Grodzie Gryfa. Materiały z sesji historycznej przeprowadzonej w Szkołach Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie z okazji 88. rocznicy odzyskania niepodległości w dniu 13.11.2006 r., Szczecin 2006, s. 15–23.
60.Pietrzykowski J., Salezjanie w Polsce 1945–1989, Warszawa 2007.
61.Pietrzykowski J., Salezjańskie środowisko historyczne, w: J. Walkusz (red.), Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. 6, Lublin 2007, s. 131–139.
62.Pietrzykowski J., Działalność salezjanów w diecezji warmińskiej w latach 1946–1992, w: J. Swastek, M. Piela (red.), Serwus Sanctae Hedvigis Fidelis. Księga dedykowana księdzu Antoniemu Kiełbasie SDS, Wrocław 2011, s. 263–276.
63.Pietrzykowski J., Rozwój polskojęzycznej historiografii salezjańskiej, „Seminare” 33 (2013), s. 299–318.
64.Pietrzykowski J., Storiografia salesiana polacca: cenni storici, w: G. Loparco, S. Zimniak (ed.), La storiografia salesiana tra studi e documentazione nella stagione postconciliare, Roma 2014, s. 349–378.
65.Pietrzykowski J., Sytuacja salezjanów w Polsce po II wojnie światowej, w: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.), Kardynał August Hlond (1881–1948). Salezjanin, Prymas Polski i Mąż Stanu, Dębno 2015, s. 71–86.
66.Pietrzykowski J., Piotrowski S., Przesmycki P., Chrobak S., Dzierżak J., Niewęgłowski T., Historia salezjańskiej inspektorii pw. św. Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie (1979–2004), „Seminare” 22 (2005), s. 135–173.
67.Pikor S. (red.), Jubileusz 60-lecia parafii pw. św. Anny w Szczańcu 1951–2011, Szczaniec 2011.
68.Popławski A., Bibliografia Biuletynu Inspektorii św. Wojciecha „Rodzina Salezjańska” (numery 1–50), Piła 2015.
69.Popławski A., Wąsowicz J. (red.), 35 lat salezjańskiej inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile. Elenko jubileuszowe 2014–2014, Piła 2015.
70.Pozorski K., Salezjanie w parafii pw. św. Michała Archanioła w Szczecinie Wielgowie 1947–2007, Bydgoszcz–Szczecin 2007.
71.Rozmus T., Obecny stan szkolnictwa salezjańskiego w Polsce, „Seminare” 14 (1998), s. 187–199.
72.Rydzewski J., Praca z młodzieżą w polskich parafiach salezjańskich. Z badań nad systemem prewencyjnym w duszpasterstwie parafialnym, Białystok–Rottenbuch 2009.
73.Rymar E., Pionierski czyn księży salezjanów, w: E. Rymar (red.), Banie nad Tywą. Z dziejów Ziemi Bańsko-Swobnickiej, Pyrzyce 1999, s. 206–217.
74.Salamonowicz S., Jubileuszowe wspomnienia, Aleksandrów Kujawski 2006.
75.Salamonowicz S., Wspomnienia pojubileuszowe, Aleksandrów Kujawski 2007.
76.Sobociński J.K., Paradyż – placówka wychowawcza w latach 1834–1952, w: R. Tomczak (red.), Diecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne Gorzów Wlkp. – Paradyż 1947–1997. Księga jubileuszowa, Paradyż 1997, s. 37–69.
77.Socha F., Rodzina salezjańska apostołem i ośrodkiem kultu Maryi Wspomożycielki Wiernych na terenie Polski, w: S. Kuciński (red.), Kult Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych (Sympozjum – Wrocław 19–20 maja 1995), Kraków 1997, s. 63–88.
78.Stanuch Z., Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1961, Szczecin 2014.
79.Styrna S., Zgromadzenie Salezjańskie w Polsce w poszukiwaniu form odpowiedzi na potrzeby wychowawcze i duszpasterskie w latach 1898–1974, w: M. Lewko, R. Popowski, S. Wilk (red.), 75 lat działalności salezjanów w Polsce. Księga pamiątkowa, Łódź–Kraków 1974, s. 11–34.
80.Śmierzchalski-Wachocz D., Sytuacja Kościoła katolickiego na Ziemi Lubuskiej 1945–50, „Studia Paradyskie” 12 (2003), s. 177–180.
81.Świda A., Problem parafii salezjańskich na Ziemiach Odzyskanych, Ląd 1972 (mps).
82.Świda A., Salezjańskie duszpasterstwo na ziemiach zachodnich i północnych 1945–1970, w: M. Lewko, R. Popowski, S. Wilk (red.), 75 lat działalności salezjanów w Polsce. Księga pamiątkowa, Łódź–Kraków 1974, s. 59–74.
83.Świda A., Towarzystwo Salezjańskie. Rys historyczny, Kraków 1984.
84.Urban W., Archidiecezja wrocławska w latach 1945–1965, „Nasza Przeszłość” 22 (1965), s. 10–68.
85.Wąsowicz J., Dziesięć lat w służbie Nowej Ewangelizacji. Bibliografia Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych 1991–2001, Ląd 2001.
86.Wąsowicz J., Historia salezjańskiej inspektorii pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile (1979 –2004), „Seminare” 22 (2005), s. 97–133.
87.Wąsowicz J., Ks. Paweł Krasek SDB – pionier duszpasterstwa salezjańskiego na Ziemiach Odzyskanych, w: J. Brakowski (red.), Salezjanie w Szczecinie. 60 lat pracy duchowych synów Świętego Jana Bosko w Grodzie Gryfa. Materiały z sesji historycznej przeprowadzonej w Szkołach Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie z okazji 88. rocznicy odzyskania niepodległości w dniu 13.11.2006 r., Szczecin 2006, s. 91–104.
88.Wąsowicz J., Przestrzeń wolnej myśli. Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej i Dni Społeczne w parafii św. Rodziny w Pile w l. 1984–1989, w: J. Wąsowicz (red.), Solidarność Pilska w Podziemiu, Piła 2006, s. 45–55.
89.Wąsowicz J., Wychowawca, nauczyciel, więzień PRL – ks. Stanisław Janik SDB (1909– 2006), w: G. Romanowski (red.), Bohaterowie trudnych czasów, Łódź 2006, s. 30 –45 (Biblioteka „Kroniki miasta Łodzi” t. 2).
90.Wąsowicz J., Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej, „Archiva Ecclesiastica” 4 (2007) 4, s. 133 –136.
91.Wąsowicz J., Likwidacja salezjańskich zakładów wychowawczych, „Biuletyn IPN” 4 (2007), s. 49–56.
92.Wąsowicz J., Działania organów bezpieczeństwa i partii wobec parafii pw. św. Rodziny w Pile w latach 1945–56, w: K. Białecki (red.), Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945–1956, Poznań 2008, s. 45–60.
93.Wąsowicz J., La lotta per la conquista dei cuori della gioventů nella „Polonia Staliniana”: L’esempio di alcuni Istituti Salesiani, w: G. Loparco, S. Zimniak (red.), L’educazione salesiana in Europa negli anni difficili del XX secolo. Atti del Seminario Europeo di Storia dell’Opera salesiana Cracovia, 31 ottobre – 4 novembre 2007, Roma 2008, s. 457–468.
94.Wąsowicz J., Troska o dziedzictwo historyczne w salezjańskiej inspektorii św. Wojciecha w Pile, w: Z. Lec, G. Wejman (red.), Historia Ecclesiae in Pomerania. Księga jubileuszowa poświęcona ks. prof. zw. dr. hab. Lechowi Bończa-Bystrzyckiemu, Szczecin 2008, s. 272–275.
95.Wąsowicz J., Historia salezjańskiej inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile – realizowane projekty, wyzwania na przyszłość. Refleksje na kanwie Jubileuszu 150-lecia powstania Zgromadzenia Salezjańskiego, „Kronika Inspektorialna” 5 (2009), s. 97–110.
96.Wąsowicz J., Partia, Kościół i opozycja w regionie pilskim wobec uprowadzenia i morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki, w: W. Handke, J. Wąsowicz (red.), Nie można uśmiercić nadziei. Reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984–1989, Poznań 2009, s. 51–65.
97.Wąsowicz J., Okoliczności zburzenia kościoła św. Janów w Pile, w: K. Białecki (red.), Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970–1980, Poznań 2010, s. 189–203.
98.Wąsowicz J., Lokalne konflikty między Kościołem a władzami w latach osiemdziesiątych na przykładzie Piły, w: K. Białecki (red.), Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980–1989, Poznań 2011, s. 169–192.
99.Wąsowicz J., Posługa duszpasterska salezjanów w Skrzatuszu w latach 1952–1972, „Rocznik Skrzatuski” 1 (2013), s. 75–89.
100.Wąsowicz J., Zapiski do bibliografii Inspektorii św. Wojciecha w Pile za rok 2012, „Kronika Inspektorialna” 21 (2013), s. 114–118.
101.Wąsowicz J., Życie religijne w Pile w okresie powojennym, w: M. Fijałkowski (red.), Zarys dziejów Piły w latach 1945–2000, Piła 2013, s. 172–193.
102.Wąsowicz J., Działalność naukowa i edukacyjna archiwum kościelnego na przykładzie Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 102 (2014), s. 327–340.
103.Wąsowicz J., Klub Inteligencji Katolickiej w Pile w l. 1981–1990, w: K. Białecki (red.), Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych w latach osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa–Poznań 2014, s. 363–385.
104.Wąsowicz J., Ks. kpt. Jan Cybulski SDB (1910–2000), żołnierz Armii Krajowej, kapelan V Brytyjskiej Armii Renu, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Pile w l. 1964–1972, dziekan pilski w l. 1964–1980, w: J. Wąsowicz (red.), Jeszcze się Polska o nas upomni. Zeszyty Historyczne Pilskich Dni żołnierzy Wyklętych 2014, Piła 2014, s. 39–44.
105.Wąsowicz J., Materiały do dziejów diecezji gorzowskiej w Archiwum Salezjańskim Inspektorii Pilskiej, w: R.R. Kufel (red.), Documenta omnia custodiri debent. Konferencja naukowa z okazji 10-lecia zielonogórskiego Archiwum Diecezjalnego. Zielona Góra, 23 października 2013 r., Zielona Góra 2014, s. 65–75.
106.Wąsowicz J., Materiały do dziejów Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Archiwum Salezjańskim Inspektorii Pilskiej, w: T. Ceynowa (red.), Przeszłość Kościoła w Archiwach Pomorza Zachodniego, Koszalin 2014, s. 111–120.
107.Wąsowicz J., Ruch pielgrzymkowy z pilskich parafii do sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Skrzatuszu w l. 80-tych XX w., „Rocznik Skrzatuski” 2 (2014), s. 53–64.
108.Wąsowicz J., Troska salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile o upamiętnianie i popularyzację postaci Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda SDB w l. 1979–2014, w: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.), Kardynał August Hlond (1881–1948). Salezjanin, Prymas Polski i Mąż Stanu, Dębno 2015, s. 229–250.
109.Wąsowicz J., Wykaz publikacji i prelekcji salezjanów Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile związanych z tematyką hlondowską, w: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.), Kardynał August Hlond (1881–1948). Salezjanin, Prymas Polski i Mąż Stanu, Dębno 2015, s. 251–269.
110.Wąsowicz J., Ksiądz Mikołaj Kamiński (1911–1986), salezjanin, wykładowca, autor opracowań historycznych, miłośnik dziejów swojej małej ojczyzny – Wielkopolski Wschodniej, „Polonia Maior Orientalis. Studia z Dziejów Wielkopolski Wschodniej” 2 (2015) [w druku].
111.Wąsowicz J., Salezjańskie wydawnictwa promujące sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu, „Rocznik Skrzatuski” 3 (2015) [w druku].
112.Wejman G., Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1972, Szczecin 2007.
113.Wejman G., Historiografia kościelna Pomorza Zachodniego – ogólny zarys, w: T. Ceynowa (red.), 40-lecie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1972–2012, Koszalin 2012, s. 125–133.
114.Wiązowski E., Salezjanie w Kobylnicy w latach 1950–2009 i w Kwakowie w latach 1950–1989, „Seminare” 27 (2010), s. 249–259.
115.Wiązowski E., Salezjanie w Główczycach (1950–2010), w Stowięcinie (1950–1998) oraz Cecenowie (1950–1998), „Seminare” 29 (2011), s. 301–315.
116.Wiązowski E., Salezjanie w Pałowie, w Słonowicach, w Sycewicach oraz w Sławsku, „Seminare” 31 (2012), s. 279–291.
117.Wiązowski E., Salezjanie jako duszpasterze wspólnoty parafialnej pod wezwaniem Św. Rodziny i Św. Judy Tadeusza w Słupsku w latach 1949–2012, „Seminare” 33 (2013), s. 353–367.
118.Wiązowski E., Główczyce – centrum środkowopomorskiej Cassubii a działalność księży salezjanów po 1945, w: J. Borzyszkowski (red.), Kaszubskie Jeruzalem. O dziejach i współczesności gminy Główczyce oraz tożsamości jej mieszkańców, Gdańsk 2014, s. 69–118.
119.Wiązowski E., Posługa duszpasterska salezjanów w parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Czaplinku w latach 1945–2013, „Seminare” 36 (2015), 3, s. 199–212.
120.Wierzbicki M., Nauczyciel w szkole salezjańskiej, Warszawa 2011.
121.Wilk S., Materiały do bibliografii publikacji salezjanów polskich za lata 1887–1974, w: M. Lewko, R. Popowski, S. Wilk (red.), 75 lat działalności salezjanów w Polsce. Księga pamiątkowa, Łódź–Kraków 1974, s. 348–353.
122.Wilk S., Ustanowienie polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych jako konsekwencja postanowień jałtańskich, w: M.M. Drozdowski (red.), Jałta. Szkice i polemiki, Warszawa 1996, s. 179–184.
123.Wilk S., Sto lat apostolstwa salezjańskiego w Polsce (1898–1998), Lublin–Warszawa 1998. Wilk S., Nadzwyczajne uprawnienia Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda, „Studia Prymasowskie” 5 (2011), s. 15–27.
124.Wilk S., Il cardinale August Hlond l’organizzatore di vita ecclesiale nella Polonia del dopoguerra. Le facoltà specialissime papali del Primate per la Polonia (8 VII 1945). Kard. August Hlond jako organizator życia kościelnego w Polsce po II wojnie światowej. Nadzwyczajne uprawnienia papieskie dla Prymasa Polski (8 VII 1945), w: L. Kuk, S. Zimniak (ed.), Il Primate di Polonia card. August Hlond di fronte ai grandi conflitti dell’epoca: la Seconda guerra mondiale e la guerra fredda. Prymas Polski kard. August Hlond wobec wielkich konfliktów epoki: drugiej wojny światowej i zimnej wojny, Roma 2012, s. 128–142 [tekst włoski], s. 143–157 [tekst polski].
125.Wiśniewski A., Salezjanie w Środzie Śląskiej w latach 1950–2007, Środa Śląska 2007. Wiśniewski A., Salezjańskie duszpasterstwo parafialne w dekanacie lubińskim w latach 1945–1974 za trzech pierwszych rządców Kościoła wrocławskiego ks. infułata dra Karola Milika, ks. infułata Kazimierza Lagosza, ks. kardynała dra Bolesława Kominka w oparciu o akta IPN we Wrocławiu oraz archiwa akt parafialnych, Środa Śląska 2011.
126.Wiśniewski A., Aktywność duszpasterska i inwestycyjna księży salezjanów w parafii Kryniczno w latach 1951–1993, „Seminare” 34 (2013), s. 333–339.
127.Woś M., Szczecińskie szkoły salezjańskie 1994–1995, w: E. Kasprzak i in., Sześć prac socjologicznych. Próby warsztatowe, Szczecin 2001, s. 29–56.
128.Wziętek M., Powstanie i ogólna charakterystyka czasopisma „Pokłosie Salezjańskie” w latach 1916–1949, w: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.), Da Mihi Animas Caetera Tolle. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. Profesorowi Stanisławowi Wilkowi SDB w 70. rocznicę urodzin, Piła 2014, s. 205–222.
129.Zamiatała D., Władze komunistyczne wobec działalności duszpasterskiej zakonów i zgromadzeń zakonnych męskich na Pomorzy Zachodnim, w: T. Ceynowa, P. Knap (red.), Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989, Szczecin 2010, s. 117–135.
130.Zamiatała D., Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945 –1989, t. 1: Problematyka organizacyjno personalna, Łomianki 2011; t. 2: Działalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945–1989, Warszawa 2012.
131.Zamiatała D., Polityka władz komunistycznych wobec zakonów męskich w województwie zielonogórskim w latach 1956–1970, w: E. Wojcieszyk (red.), Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1956–1970, Poznań 2013, s. 181–204.
132.Zieliński Z., „Continuum” czy nowy początek? Problem historiografii kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, w: W. Gliński (red.), Lux ex Silesia. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin, Warszawa 2013, s. 805–814.
133.Zimniak S., Powstanie i rozwój struktur Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce, „Seminare” 22 (2005), s. 31–32.
134.Zimniak S., Zarys dziejów Stowarzyszenia Miłośników Historii Salezjańskiej (ACSSA) i jego dokonań, w: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.), Da Mihi Animas Caetera Tolle. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. Profesorowi Stanisławowi Wilkowi SDB w 70. rocznicę urodzin, Piła 2014, s. 505–531.
135.Żurek J., Powtórna kasata placówek wychowawczych Kościoła katolickiego w Polsce (1958–1963), „Nasza Przeszłość” 102 (2004), s. 193–242.
136.Żurek W.W., Salezjańskie szkolnictwo ponadpodstawowe w Polsce 1900–1963. Rozwój i organizacja, Lublin 1996.
137.Żurek W.W., Stato della ricerca storiografica siu salesiani dei territori ad est del confine Polacco, w: G. Loparco, S. Zimniak (red.), La storiografia salesiana tra studi e documentazione nella stagione postconciliare, Roma 2014, s. 379–391.