Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.1-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2015
Kilka uwag o języku współczesnych pieśni i piosenek religijnych
(Some observations on language of contemporary religious songs and lyrics)

Authors: Zbigniew Woźniak
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Keywords: the Word of God liturgy of the Eucharist language the song of religion religious song
Year of publication:2015
Page range:20 (171-190)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file

Bibliography

1.Bajerowa I., Rola języka we współczesnym polskim życiu religijnym, w: M. Karpluk, J. Sambor (red.), O języku religijnym, Lublin 1988.
2.Bronk A., Język, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 1–2.
3.Cichy S., Treści teologiczne hymnów w odnowionej Liturgii Godzin, http://www.kkbids. episkopat.pl/uploaded/A21NOWY/TRESCI.pdf (10.09.2013).
4.Draguła A., Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą, Warszawa 2012.
5.Feicht H., Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, Kraków 1975.
6.Hinz E., Zarys historii muzyki kościelnej, Pelplin 1987.
7.Kard. J. Ratzinger, Liturgia i muzyka kościelna, „Ethos” 2006, nr 1–2 (73–74), s. 22–29. Mioduszewski M.M., Wstęp [do:] Śpiewnika kościelnego, Kraków 1838, http://misjonarze. org/index.php/spiewnik-ks-siedleckiego/ (25.06.2013).
8.Mrowiec K. (red.), Śpiewnik liturgiczny, Lublin 1991.
9.Mrowiec K., Cecylianizm, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1985, kol. 1381–1382. Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin, Poznań 1992.
10.Sionek A., Maier E., Miturska K., Pieśni chwały, Lublin 1990.
11.Skop G.M. (red.), Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004.
12.Stós M., Gałuszka J. OP, Śpiewnik liturgiczny „Niepojęta Trójca” [Dominikanie], t. 1, Kraków 1998, t. 2, Kraków 2010.
13.Urbaś A., Fantastyczne śpiewanie, Poznań 1988.
14.Wiśniewski P., Pieśń religijna, w: Encyklopedia katolicka, t. 15, Lublin 2011, kol. 531–533. Wiśniewski P., Piosenka religijna, w: Encyklopedia katolicka, t. 15, Lublin 2011, kol. 621–622.
15.Zoła A., Pieśni religijne w Polsce – geneza, źródła, żywa tradycja, w: S. Dąbek, I. Pawlak (red.), Thesaurus Musicae Sacrae SUMMA CURA servetur et foveatur, Lublin 2004.