Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2019.1-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2019
In Search Spirituality Biology

Authors: Wiesław Dyk
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Keywords: neurobiology spiritual brain evolution neurobiology of spirituality
Data publikacji całości:2019-09-01
Page range:13 (27-39)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the context of brain evolutionary processes, thalamus plays important role in shaping of spirituality. Animal and human brain structure and function shows evolutionary leap between infraorbital region and prefrontal cortex which gives foundation for searching there human spirituality. Neuroscientists does not only associate human spirituality with brain evolution and development but also see foundations of morality and consciousness in its structures. Recent neurobiological research results are very insightful in what used to be exclusively philosophical area of expertise. Considerations presented in the article include language, morality, rationality and mind in context of evolution.
Download file

Article file

Bibliography

1.Chalmers D., Świadomy umysł w poszukiwaniu teorii fundamentalnej, Warszawa 2010.
2.Gazzaniga M., The Law and Neuroscience, “Neuron” 60 (2008), No. 3, 412–145.
3.Gazzaniga M., Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi, Sopot 2011.
4.Gärdenfors P., How Homo became sapiens. On evolution of thinking. Oxford 2006 [wyd. pol. Jak Homo stał się sapiens, Warszawa 2010] .
5.Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Poznań 1997.
6.LeDoux J., Mózgowe interakcje poznawczo-emocjonalne, in: Natura emocji, eds. P. Ekman, R. Davidson, Gdańsk 2002.
7.Lewandowska-Ronnegren A., Gdzie w mózgu mieszka Bóg, “Wiedza i Życie” 2 (2017), pp. 62–65.
8.Lorenz K., Odwrotna strona zwierciadła, Warszawa 1977.
9.M. Tulli Ciceronis Tusculanarum Disputationum Libri Quinque: Volume 2, Containing Books III–V: A Revised Text with Introduction and Commentary and a Collation of Numerous Mss., eds. T.W. Dougan, R.M. Henry, Cambridge 2015.
10.O’Leary D., Beauregard M., Duchowy mózg. Neuronaukowa argumentacja za istnieniem duszy, Kraków 2011.
11.Pascal B., Myśli, Kraków 2004.
12.Roth G., Dicke U., Evolution of the Brain and Intelligence, “Trends in Cognitive Science” 9 (2005), No. 5, pp. 250–257.
13.Tomasello M., Historia naturalna ludzkiego myślenia, Kraków 2015.
14.Vetulani J., Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice, Kraków 2010.