European Journal of Service Management

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2017.21-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / Vol. 21, 1/2017
The concept of comprehensive offer of tourism area

Authors: Aleksander Panasiuk
University of Szczecin

Genka Rafailova
University of Economics Varna
Keywords: tourist product tourist area tourist destination tourist offer
Year of publication:2017
Page range:8 (37-44)
Klasyfikacja JEL: R10 R58 Z30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The issue of a tourism product causes a lot of controversy over its semantics and structure in both international and domestic literature on the subject. The problem mainly arises from using this term by representatives of many sciences and the industry. Moreover, the issue of a tourism product is constantly being developed in terms of both theoretical and pragmatic aspects. The objective of the study is to propose a concept of a comprehensive tourism offer of an area which is made up by particular components. The article is mainly theoretical; however, the discussed issues are of the utilitarian nature. They used the method of critical analysis of literature, logic operations and heuristics. Taken considerations are original. The result of the study is to design a concept of comprehensive offer tourist area.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dębski M. (2006), Marka obszarów turystycznych jako element rozwoju turystyki w regionie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania No. 181.
2.Hołderna-Mielcarek B. (1998), Regionalizacja produktu turystycznego. Rynek Turystyczny No. 12.
3.Konieczna- Domańska A. (1994), Usługi pośrednictwa i organizacji w rozwoju rynku turystycznego. SGH, Warszawa.
4.Kożuch B., Kożuch A. (2008), Istota usług publicznych, Współczesne Zarządzanie No. 1.
5.Mazurkiewicz L. (2005), Produkt turystyczny w ujęciu marketingu terytorialnego, in: Pieńkoś K. (ed.), Konkurencyjność produktu turystycznego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
6.Medlik S., Middleton V.T.C. (1973), Product formulation in tourism. Tourism and Marketing No. 13.
7.Middleton V. T. C. (1996), Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
8.Milewski D. (2012), Postulaty przewozowe jako cechy jakości przewozów turystycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu No. 258, Wrocław.
9.Panasiuk A. (2016), Asymetria informacji na rynku turystycznym, Ekonomista No. 5.
10.Panasiuk A. (2014a), Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa.
11.Panasiuk A. (2014b), Selected issues of management of regional tourist product, Scientific Journal of Service Management vol. 12.
12.Pindelski M. (2010), Sprzedaż a marketing, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu No. 135.
13.Rogoziński K. (2012), Definicja usługi i to, co poniżej, Ekonomiczne Problemy Usług No. 95, WN Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
14.Smith S. (1994), The Tourism Product. Annals of Tourism Research No. 2.
15.Wiktor J.W. (2001), Promocja, System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, WN PWN, Warszawa 2001.
16.Wojciechowska J., Florczak D. (2005), Oferta agroturystyczna łódzkich biur podróży –próba definicji pojęcia, Problemy Turystyki No. 1-2.
17.Zioło Z., Rachwał T. (ed.) (2012), Innowacyjność usług turystycznych w układach przestrzennych, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica III, WN Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.
18.Żemła M. (2000), Produkt turystyczny – ujęcie podmiotowe. Problemy Turystyki No. 1-2.