Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 1 (29) 2015
Aspekty organizacyjne imprezy sportowej a atrakcyjność turystyczna na przykładzie Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Sopot 2014 w Ergo Arenie
(Organizing Aspects of Sports Event and Tourist Attractiveness Based on the Example of International Association of Athletics Federations World Indoor Championships Sopot 2014 in Ergo Arena)

Authors: Tomasz Taraszkiewicz
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Piotr Topolski
Akademia Wychowania Fizycznego i Sport w Gdańsku
Keywords: Ergo Arena organizing survey tourist attractiveness
Year of publication:2015
Page range:17 (115-131)

Abstract

The Ergo Arena is a modern sports and entertainment venue, being characterized by high technical-exploitation parameters and with wide organizational abilities. The results of the conducted, during the International Association of Athletics Federations World Indoor Championships Sopot 2014, survey of perceiving organizational issues by participants in the mass sports event confirm high evaluations in the media and positive opinions among the local community. Ensuring the organizational high level of functioning of venues of the sports and entertainment infrastructure and events being held influences in the direct way satisfying visiting spectators and determines tourist attractiveness of the region.
Download file

Article file

Bibliography

1.Biuletyn specjalny – XV Halowe Mistrzostwa Świata Sopot 2014, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Warszawa 2014.
2.Bulletin. World Indor Cahmpionships, International Association of Athletics Federations, Sopot 2014.
3.Ergo Arena – Świat emocji, Hala Gdańsk–Sopot Sp. z o.o., Gdańsk 2012.
4.Hinch T., Higham J., Sport Tourism Development, Channel View Publications Ltd., Brostol 2011.
5.HMŚ 2014. Najwyższe oceny Sopotu. Władze światowej lekkoatletyki pod wrażeniem mistrzostw w Ergo Arenie, http://www.sopot2014.com/zobacz-aktualnosc/209/iaaf-wic-sopot-2014-unique-championships-in-the-unique-town.
6.http://ergoarena.pl/arena/scenariusze-uzycia/.
7.http://halagdansk.sopot.pl/aktywnosc.htm.
8.http://halagdansk.sopot.pl/bip.html.
9.Kaczmarczyk S., Badania marketingowe – podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.
10.Koronacki J., Mielniczuk J., Statystyka, WN-T, Warszawa 2006.
11.Materiały źródłowe Hali Gdańsk–Sopot Sp. z o.o.
12.Sayyman M., An Introduction to Sports Tourism and Event Management, Sun Press, Johannesburg 2012.
13.Strona domowa Katedry Zarządzania Turystyką i Rekreacją Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, http://awf.gda.pl/index.php?id=754.
14.Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 2014.