Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.4.36-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 4 (36) 2016
Determinants and Barriers to the Tourism Development in Kaliningrad Oblast of the Russian Federation and Warmia and Mazury Region

Authors: Iwona M. Batyk
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, POLAND
Keywords: Kaliningrad Oblast of the Russian Federation tourism cross-border cooperation determinants and barriers to development
Year of publication:2016
Page range:8 (165-172)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Kaliningrad Oblast of the Russian Federation is important for tourism development in the Polish border regions. The convenient location of the Kaliningrad Oblast contributes to the organization of promotion and sale of Polish tourist services. The study contains the results of research, which aim was to identify areas with significant development perspectives for the Polish-Russian borderland. Based on survey, conducted among Russians, identified determinants of tourism development on the Polish-Russian borderland and barriers for the development.
Download file

Article file

Bibliography

1.Analiza rynków za rok 2014 objętych działaniami zagranicznych ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej (2015). Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.
2.Anasiewicz, R., Palmowski, T. (2014). Small border traffic and cross-border tourism between Poland and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation. Quaestiones Geographicae, 33 (2), 79–86.
3.Appadurai, A. (1990). Disjuncture and difference in the global cultural economy. In: M. Featherstome (ed.), Global Culture: nationalism, globalization and modernity. London: Sage.
4.Batyk, I., Semenova, L. (2013). Cross-border cooperation in tourism between the Warmian-Masurian Voivodship and the Kaliningrad Oblast. Baltic Region, 3 (17), 77–85.
5.Białobrzeska, R., Kisiel, R. (2003). Współpraca transgraniczna wschodnich regionów Polski. Olsztyn: UWM Olsztyn.
6.Kornak, A.S. (1997). Ekonomika turystyki. Bydgoszcz: Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne.
7.Kurek, W. (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Marciszewska, B. (2010). Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń. Warszawa: C.H. Beck.
9.Meyer, B. (2014). Consumer behaviours on the tourism market. Scientific Journal No. 836, Economic Problems of Tourism, 4 (28), 135–148.
10.Meyer, B., Panasiuk, A., Sawińska, A. (2013). Baza noclegowa jako determinanta kreowania produktu turystycznego „Pomorska Droga Św. Jakuba” w województwie zachodniopomorskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 785, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4 (24), 131–145.
11.Oldberg, I. (2001). Kaliningrad: Russian exclave, European enclave. Stockholm: Swedish Defence Research Agency.
12.Pawlicz, A. (2007). Destination promotion as an example of cooperation between private and public sector. Medium Baltic cities case. Scientific Journal, 457, Service Management, 1, 257–264.
13.Prime, N., Triers, A. (2012). The Russian Consumer Behaviour 20 Years After The Fall of Communism: Insights from Consumer Acculturation Theory. Proceedings of the International Marketing Trends Conference, University of Venice, Italy.
14.Pursiainen, Ch., Medvedev, S. (2005). Towards the Kaliningrad Partnership in EU-Russia Relations: A Road Map into the Future. Moscow: Russian-European Centre for Economic Policy.
15.Rapacz, A., Jaremen, D.E. (2013). Znaczenie usług spa & wellness w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw hotelarskich – Case study hoteli uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 784, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (23), 107–121.
16.Wenger, A., Perovic, J. (2001). Russland zwischen Zerfall und Grossmachtanspruch. Herausforderung der Regionalisierung. Forschungsstelle für Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse, 47, 31.
17.Wodejko, S. (1998). Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.