Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.4.32-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 4 (32) 2015
The Curative Function of the Village – Infrastructure, Environmental Resources, Curative Materials

Authors: Eleonora Gonda-Soroczyńska
Wrocław University of Environmental And Life Sciences

Maria Hełdak
Wrocław University of Environmental And Life Sciences
Keywords: spa dominant function of a village curative function
Year of publication:2015
Page range:12 (63-74)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The study involves an unusual function of the village, i.e. the curative function present in a small number of towns in Poland. The subject of research includes two Lower-Silesian villages: PrzerzeczynZdrój, Długopole-Zdrój and one village from the Świętokrzyskie Province – Solec-Zdrój. As is the case with most highly developed states, the contemporary village in Poland is no longer a settlement inhabited exclusively by farmers. It may serve various functions. A significant number of inhabitants in villages make their living through non-agricultural work performed either in or beyond their place of residence. One of these functions, uncommon for Polish villages, is the curative function found in places having curative potential, especially in the context of environmental conditions (the existence of curative mineral waters or a therapeutic climate) as well as infrastructural conditions.
Download file

Article file

Bibliography

1.Douglas N., Travelling for Health: Spa and Health Resorts, in: Special Interest Tourism: Context and Cases, eds. N. Douglas, R. Derrett, Milton, QLD: John Wiley & Son 2001.
2.Gaworecki W.W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
3.Gonda-Soroczyńska E., Przestrzeń uzdrowiskowa w krajobrazie kulturowym wsi na przykładzie uzdrowiska SolecZdrój, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2011, f. 1, Polska Akademia Nauk, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Kraków 2011.
4.Gonda-Soroczyńska E., Innowacyjny klaster Zdrowie i Turystyka elementem współpracy na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie świętokrzyskim, Prace Naukowe UE nr 157, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
5.Gonda-Soroczyńska E., Niewykorzystany potencjał uzdrowiska wiejskiego, „Acta Scientiarum Polonorum” 2011, nr 10 (2), Architectura, Warszawa 2011.
6.Hallem Y., Barth I., Triki A., Customer Perceived Value of Medical Tourism: an Exploratory Study. The Case of Cosmetic surgery in Tunisia, in: Health, Wellness and Tourism: Healthy Tourists, Healthy Business? Proceedings of the Travel and Tourism Research Association Europe 2010 Annual Conference, 1–3 September, Budapest, Hungary 2010.
7.Kaczyńscy I., T., Polska. Najpiękniejsze uzdrowiska, Sport i Turystyka – Muza SA, Warszawa 2006.
8.Kiełczewska-Zaleska M., Geografia osadnictwa, Warszawa 1972.
9.Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, PAN, Warszawa 2002.
10.Łazarkowie M., R., Uzdrowiska w Europie. Teraźniejszość i rys historyczny, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, Lublin 2007.
11.Piechaczek H., Wyka M., Przerzeczyn Zdrój, „Problemy Uzdrowiskowe” 1975, 4 (92), Part III.
12.Rapacz A., Mroczek-Czetweryńska A., Kierunki rozwoju rynku usług SPA & Wellness na Dolnym Śląsku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 2 (26), Szczecin 2014.
13.Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
14.Tkocz J., Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1998.
15.Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993.
16.Woodruff R.B., Customer Value: the Next Source for Competitive Advantage, “Journal of the Academy of Marketing Science” 1997, No. 25 (2).
17.Zeithaml V.A., Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: a Means-End Model and Synthesis of Evidence, “Journal of Marketing”, July 1998, No. 52.