Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Sharing economy – wyzwania społeczno-ekonomiczne dla lokalnej polityki turystycznej. Przypadek Barcelony

Autorzy: Daria Elżbieta Jaremen
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Elżbieta Nawrocka
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Andrzej Rapacz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: polityka turystyczna władze lokalne sharing economy collaborative consumption
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (75-83)
Klasyfikacja JEL: D12 D22 E21 L83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki wpływu sharing economy na gospodarkę lokalną miast turystycznych na przykładzie stolicy Katalonii – Barcelony. Omówiono w nim kierunki oddziaływania rozwijającego się trendu społeczno-gospodarczego na funkcjonowanie przedsiębiorstw, budżet lokalny i życie mieszkańców. Szczególną uwagę zwrócono na negatywne skutki społeczno-ekonomiczne funkcjonowania platform pośredniczących w wymianie oferty sharing economy, takich jak: Airbnb i Uber. Skutki te motywują władze samorządowe do wprowadzania zmian w lokalnej polityce turystycznej. W przypadku Barcelony zmiany te mają charakter przede wszystkim prawny i są zorientowane na uregulowanie działalności podmiotów funkcjonujących w ramach sharing economy w celu z jednej strony zwiększenia kontroli nad nimi, a z drugiej przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arribas, G.V., Steible, B., De Bondt, A. (2016). Cost of non-Europe in the Sharing Economy: Legal Aspects. Barcelona: European Institute of Public Administration. Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/…/ EPRS_STU(2016)558777_EN.pdf (30.10.2016).
2.Belk, R. (2014). You Are What You Can Access: Sharing and Collaborative Consumption Online. Journal of Business Research, 67 (8), 1595–1600.
3.Bostman, R. (2010). The Sharing Economy Lacks a Shared Definition. Pobrane z: http://www.fastcoexist.com/ (12.04.2016).
4.Bostman, R., Rogers, R. (2011), What’s Mine Is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live. London: Collins.
5.Dredge, D., Gyimothy, S. (2015). The Collaborative Economy and Tourism: Critical Perspectives, Questionable Claims and Silenced Voices. Tourism Recreation Research, 40 (3), 286–302.
6.Hamari, J., Sjoklint, M., Ukkonen, A. (2015). The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption. Journal of the Association For Information Science and Technology, 67 (9), 2047–2059. Pobrane z: http://onlinelibrary. wiley.com (12.04.2016). http://biznes.onet.pl/wiadomosci/turystyka/barcelona-peka-w-szwach-pod-naporem-turystow -i-zaczyna-sie-buntowac/ zxkcdx/ (13.11.2016).
7.http://blog.airbnb.com/economic-impact-airbnb/ (13.11.2016).
8.http://www.informationweek.com/government/the-sharing-economy-not-what-you-think-it-is/a/d-id/1321270/ (11.11.2016).
9.https://newsroom.uber.com/spain/mwc16-en/ (12.11.2016). https://www.airbnbcitizen.com/airbnb-community-boosts-barcelona-economy-by-e740-million/ (10.11.2016). https://www.thelocal.es/20150812/blablacar/ (10.11.2016).
10.Lessig, L. (2008). Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy. New York: The Penguin Press HC.
11.Moran, C. (2016). The Sharing Economy. Raport. Pobrane z: http://www.barcelona-metropolitan.com/in-the-city/report-the-sharing-economy (3.11.2016).
12.Rudawska, I. (2016). Ekonomia dzielenia się, czyli konsumpcja współdzielona i inne formy alternatywnego dostępu do dóbr. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 254, 181–185.
13.Turisme a Barcelona. Informe anual (2014). Barcelona: Barcelona Turisme. Pobrane z: http://professional.barcelonaturisme.com/imgfiles/estad/Est2014b.pdf (3.11.2016).