Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-36
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 131 (1) 2018
Ekonomiczne aspekty kryptowalut
(ECONOMIC ASPECTS OF CRYPTOCURRENCIES)

Authors: Halina Świeboda
Akademia Sztuki Wojennej Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Keywords: cybercrime cryptocurrencies (virtual currencies) bitcoin
Year of publication:2018
Page range:8 (371-378)
Klasyfikacja JEL: O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The catalog of contemporary economic threats evolves under the influence of new threats as a result of the dynamic development of information and communication technologies and expands making it infinite. Technologies enriched the instrumentation of criminal activities and made it pos-sible to perform criminal acts in cyberspace. Virtual currencies are seen in the context of threats. The article is devoted to the analysis of the phenomenon of virtual currencies to formulate the supposed consequences and the most real goals for Poland while there is still time for the actions taken to be effective and secure the interests of the state.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bankier.pl.
2.Charatynowicz, J. (2017). Ekonomiczne aspekty cyberprzestępczości. Zagrożenia związane
3.z konwersją i transferem wirtualnych walut. W: J. Kosiński (red.). Przestępczość teleinfor-matyczna 2016. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
4.http://www.wirtualnemedia.pl.
5.https://satoshi.pl.
6.Majdan, K. (2016). Komputer-niewolnik. Zesłany do pracy w kopalni wydobywa kryptowalutę, bez wiedzy właściciela. Pobrano z: https://businessinsider.com.pl.
7.Musiał, M. (2013). Technologiczne uwarunkowania korzystania z pieniądza wirtualnego.
8.W: E. Bogacka-Kisiel (red.), Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze eko-nomii i finansów i prawa. Opole.
9.Raport EBC (2012, 2015). Wirtualne systemy walut.
10.Raport Internet Security Threat ISTR (2017).
11.Raport NCR. Norton Cybercrime Report.
12.Raport Wirutalne waluty (2014). Warszawa: Wardyński i wspólnicy.
13.Raport WizSec.
14.Roubini, N. (2016). The Mother Of All Asset Bubbles Will Burst In 2016. Economic Outlook. Pobrano z: http://www.businessinsider.com.
15.Sprawozdanie z działalności KNF z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu z 16 listopada 2000 r.
16.The Future Of Cryptocurrency. Investopedia Staff. Pobrano z: https://www.investopedia.com/ articles/forex/091013/future-cryptocurrency.asp#ixzz52dXzqYu2.
17.Wrona J. (2017). Bitcoin – jakie są korzyści i zagrożenia prawne wirtualnej waluty? Pobrano z: http://di.com.pl/bitcoin---jakie-sa-korzysci-i-zagrozenia-prawne-wirtualnej-waluty-58389.