Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.120-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 120 2015
Logistics costs and balanced scorecard in business management
(Koszty logistyki i strategiczna karta wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem)

Autorzy: Beata Sadowska
Uniwersytet Szczeciński

Adam Lulek
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rachunek kosztów zarządzanie przedsiębiorstwo koszty SKW
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (91-104)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wyzwania, przed którymi stają przedsiębiorstwa w nowoczesnej gospodarce i w obliczu dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, powodują, iż zarządzający podmiotami coraz częściej uświadamiają sobie konieczność posiadania złożonych i wieloaspektowych informacji umożliwiających im podejmowanie trafnych decyzji, które byłyby skutecznie realizowane, przynosząc przedsiębiorstwu wymierne korzyści ekonomiczne. W obliczu zmian zachodzących we współczesnej, zglobalizo­wanej gospodarce klient wymaga, aby dostarczane mu produkty czy świadczone usługi spełniały wymagania dotyczące wysokiej jakości, odpowiedniej ilości, właściwego czasu i miejsca dostarczenia lub wykonania oraz akceptowalnego dla niego poziomu kosztów. Rozwiązaniem w tym przypadku jest stosowanie metod zarządzania wspomaganych sze­roko rozumianą logistyką, stanowiącą system wspierający procesy zaopatrzenia produk­cji i zbytu. Rachunek kosztów w tradycyjnym ujęciu stanowi część systemu ewidencyjnego rachunkowości i obejmuje procesy: identyfikacji kosztów, ich pomiaru, ewidencji kosz­tów, rozliczania kosztów, kalkulacji kosztów jednostkowych oraz prezentacji informacji o kosztach. Zarządzanie kosztami logistyki jest możliwe dzięki wykorzystaniu informacji pochodzących z rachunku kosztów logistyki oraz zastosowania narzędzi rachunkowości zarządczej. Może być ono realizowane w ujęciu strategicznym oraz operacyjnym. Celem niniejszego opracowania było zaprezentowanie, jak można wykorzystać rachunek kosztów logistyki do zarządzania przedsiębiorstwem i redukcji kosztów, oraz przedstawienie wybranych instrumentów możliwych do zastosowania w tym obszarze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biernacki M., Kowalak R., 2010. Logistics cost accounting in business management.
2.Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 9, 17,101.
3.Blaik P., 2001. Logistics. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 304. Matwiejczuk R., 2012. The influence of logistics potentials on business management.
4.LogFomm 8 (3), 201-216, www.logfomm.net/vol8/issue3/no3 [27.12.2014].
5.Niziński S., Żurek J., Ligier K., 2011. Logistics for engineers. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 151.
6.Schendel D.E., Hatten K.J., 1972. Business Policy on Strategie Management: A View for an Emerging Discipline. New York: Academy of Management Proceedings.
7.Śliwczyński B., 2005. Management of business processes in the supply chain supported by the tools of electronic economy. LogFomm 1, 1, 1.
8.Śliwczyński B., 2011. Operational controlling-a tool oftranslating strategy into action.
9.LogFomm 7, 1, 5.
10.Twaróg J., 2003. The costs of logistics enterprises. Poznań: Biblioteka Logistyka, 26-27.
11.Wartecki A., 2008. New approach to logistics costs of a freight forwarders' company.
12.LogFomm 4, 3, 3, www.logfomm.net/vol4/issue3/no3 [27.12.2014].
13.www.logfomm.net/voll/issuel/nol [27.12.2014]. www.logfomm.net/vol7/issuel/no5 [28.12.2014].