Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 130 2018
Konkurencyjność polskiego transportu drogowego na rynku europejskim

Autorzy: Augustyn Lorenc
Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny
Słowa kluczowe: rynek usług przewozowych tendencje rozwojowe rynku TSL aspekty ekonomiczne
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (77-87)
Klasyfikacja JEL: R41 L91 L87
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule skupiono się na pokazaniu pozycji Polski i polskich przewoźników na tle rynku europejskiego. Jednym z celów publikacji była ocena szans polskich przewoźników drogowych na rynku europejskim oraz wskazanie czynników decydujących o powodzeniu prowadzenia firmy transportowej na rynku. Według statystyk Eurostat pod względem pracy przewozowej Polska znajduje się na drugim miejscu w Europie, natomiast pod względem przewożonej masy ładunków – na miejscu czwartym. Taka sytuacja pokazuje, że polskie firmy transportowe prowadzą agresywną strategię wejścia na rynku zagraniczne i konieczne jest podjęcie działań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności przewozów. W artykule omówiono tendencje rozwoju rynku europejskiego, a także aspekty ekonomiczne związane z działalnością gospodarczą polskich przewoźników. Przedstawione zostały szanse i zagrożenia dla polskich firm z branży TSL, jak i przewidywania odnośne do dalszego ich rozwoju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Eurostat (2017). Pobrane z: www.ec.europa.eu (16.06.2017).
2.Kordel, Z. (2016). Regulowanie rynku transportu drogowego w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 58, 243–254.
3.Leończuk, D. (2011). Transport drogowy towarów w Polsce. Economy and Management, 4, 98–108.
4.Mindur, L. (2016). Przewozy międzynarodowego transportu drogowego w Polsce po transformacji gospodarczej. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 17, 1449–1452.
5.Neider, J. (2008). Transport międzynarodowy. Warszawa: PWE.
6.Rucińska, D., Kędzior-Laskowska, M. (2015). Bezpieczeństwo i terminowość – atrybuty jakości usług w transporcie drogowym ładunków. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 57, 129–144.
7.Rudnikowska, E. (2013). Gęściej, czyli świat się kurczy. Pobrane z: http://www.newsweek.pl/biznes/tsl-transport-newsweek-pl,artykuly,275494,1.html (16.06.2017).
8.Szymonik, A. (2014). Eurologistyka teoria i praktyka. Warszawa: Difin. Transport drogowy w Polsce w latach 2014 i 2015 (2017). Warszawa. Transport – wyniki działalności w 2013 roku (2015). Warszawa. Transport – wyniki działalności w 2015 roku (2017). Warszawa.
9.Urbanyi-Popiołek, I. (red.) (2013). Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.