Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 130 2018
Service dominant logic – intelektualny przekręt?

Autorzy: Kazimierz Rogoziński
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: marketing marketing usług teoria usług Service dominant logic (SDL)
Data publikacji całości:2018-03-30
Liczba stron:12 (141-152)
Klasyfikacja JEL: L84 A14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Service dominant logic (SDL) w artykułach i dysertacjach na stopnie naukowe traktowana jest jako obowiązująca teoria usług. Przyjmowana jest bezkrytycznie, zwłaszcza przez niedoświadczonych badaczy, chociaż narzuca niemal „kanoniczny” sposób nie-zrozumienia usług. Jeśli rzeczywiście mamy do czynienia z teorią, to z pozycji popperowskiej corroboration warto się jej krytycznie przyjrzeć. Taki też jest cel tego artykułu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boguszewicz-Kreft, M. (2006). Marketing doświadczeń. Marketing i Rynek, 7, 10–13.
2.Crary, J. (2015). 24/7. Późny kapitalizm i koniec snu. Kraków: Karakter.
3.Dembinski, P.H. (2012). Finanse po zawale. Warszawa: Studio EMKA.
4.Gilomur, A. (2006). Usługi. Marketing i zarządzanie. Warszawa: PWE.
5.Husserl, E. (2006). Später Texte über Zeitkonstitution (1929–1934). Die C-Manuscripte. Dordrecht: Springer.
6.Levitt, Th. (1960). The Marketing Myopia. Harvard Business Review (reprint: HBR, July-August 2004).
7.Monk, R. (2003). Ludwig Wittgenstein. Powinność geniusza. Kraków: KR
8.Rogoziński, K. (red.) (2006). Usługi bogate w wiedzę. Marketing usług profesjonalnych. T. 6. Poznań: Infomila.
9.Rogoziński, K. (2009). Zarządzanie wartością z klientem. Warszawa: Wolters Kluwer.
10.Rogoziński, K. (2016). Zarządzanie organizacją usługową. Szkoła innego poznania. Warszawa: Difin.
11.Rutkowski, I.P. (2016). Metody innowacji produktu. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
12.Stein, E. (2015). Budowa osoby ludzkiej. Wykład z antropologii filozoficznej. Kraków: Wyd. Karmelitów Bosych.
13.Siemieniako, D. (2008). Logika usługowej dominacji w marketingu – podstawowe pojęcia i konsekwencje w zarządzani. Marketing i Rynek, 1, 11–16.
14.Sztuka w demokracji. Ze Sławomirem Marcem rozmawia Karolina Staszak (2016). Arteon, 10. Pobrane z: www.arteon.pl (22.09.2017).
15.Vargo, S.L., Lusch, R.F. (2002). Evolving to a New Logic for Marketing. Journal of Marketing, 1, 1–17.