Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 26 2016

Year of publication:2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Zróżnicowanie wydajności pracy w sektorze rolniczym w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce

18 (7-24) Grażyna Adamczyk-Łojewska More
2.

Rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji

10 (25-34) Milena Bera More
3.

Podatkowe uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie województwa podkarpackiego

13 (35-47) Łukasz Furman More
4.

Zmiany w sektorze produkcji mleka na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

13 (49-61) Bożena Garbowska More
5.

Etapy rozwoju strategii zrównoważonej turystyki

12 (63-74) Beata Gontar More
6.

Identyfikacja możliwości podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w kontekście wykorzystania autonomicznego półpasywnego identyfikatora RFID

10 (77-86) Marcin Gębarowski More
7.

Zróżnicowanie obszarów wiejskich województwa małopolskiego pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego

10 (89-98) Monika Jaworska More
8.

Ewolucja poglądów na temat roli czynnika środowiskowego w rozwoju gospodarczym

12 (99-110) Jolanta Kondratowicz-Pozorska More
9.

Rola ministra rolnictwa i jego agend w rozwoju sektora rolnego i kształtowania obszarów wiejskich

17 (111-127) Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz More
10.

Efektywność produkcyjna i dochodowa polskich gospodarstw mlecznych o różnej koncentracji krów w świetlne FADN

12 (129-140) Maria Jolanta Orłowska More
11.

Wybrane opinie uczestników programu rolnośrodowiskowego wdrażanego na obszarze województwa zachodniopomorskiego

10 (143-152) Monika Pradziadowicz More
12.

Rewitalizacja przestrzeni miejskich na przykładze turystycznego Szczecina

17 (153-169) Marlena Prochorowicz More
13.

Uwarunkowania funkcjonowania przetwórstwa rybnego w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej

13 (171-183) Bogusław Stankiewicz More
14.

Zmiany w rachunkowości organizacji pozarządowych w Polsce na przykładzie jednostek mikro

14 (185-198) Marzena Rydzewska-Włodarczyk More
15.

Wyniki wojny sankcyjnej przeciwko Rosji

8 (201-208) Leonid Worobjow More
16.

Partnerstwo parku narodowego, czyli o wdrożeniu turystyki zrównoważonej

10 (209-218) Wojciech Zbaraszewski More
17.

Realizacja polityki w zakresie wspierania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego

11 (219-229) Dagmara K. Zuzek More