Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.21-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 21 2015
Uwagi o konstrukcji miernika konkurencyjności międzynarodowej sektora rolno-spożywczego

Autorzy: Karol Kukuła
prof. dr hab., Katedra Statystyki Matematycznej, Wydział Rolniczo- -Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Jacek Strojny
Rok wydania:2015
Liczba stron:15 (43-57)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu