Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.21-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 21 2015
Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej

Autorzy: Dagmara K. Zuzek
dr inż., Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (73-82)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu