Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.21-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 21 2015
Czynniki wpływające na aktywność Lokalnych Grup Działania na obszarach wiejskich w Polsce

Autorzy: Marlena Prochorowicz
dr inż., Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:15 (177-191)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu