Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-25
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 23 2015
Doświadczenie krajobrazu jako element różniący turystykę alternatywną i turystykę masową

Autorzy: Mieszko Ciesielski
Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (301-310)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu