Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Ocena długości sezonu kąpielowego na polskim wybrzeżu Bałtyku

Autorzy: Czesław Koźmiński
Uniwersytet Szczeciński

Bożena Michalska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (7-20)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu