Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Regionalny program operacyjny jako narzędzie polityki rozwoju samorządu województwa

Autorzy: Aranka Ignasiak-Szulc
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruni

Ireneusz Jaźwiński
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (49-62)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu