Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Wybrane zagadnienia benchmarkingu klastrów turystycznych

Autorzy: Robert Golej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (63-74)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu