Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Transgraniczny produkt turystyczny – koncepcja dla Euroregionu Pomerania

Autorzy: Agnieszka Malkowska
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (97-106)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu