Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Turystyka jako składowa kultury społeczeństwa informacyjnego

Autorzy: Piotr Pawlak
Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (119-128)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu