Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
„Rzeczpospolita Ptasia” jako przykład produktu ekoturystycznego kreowanego w Euroregionie „Pro Europa Viadrina”

Autorzy: Sylwia Graja-Zwolińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Marlena Kulińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Aleksandra Spychała
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (161-174)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu