Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Rola ekoturystyki w rozwoju gmin na przykładzie Euroregionu Glacensis

Autorzy: Beata Kaczor
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Aleksandra Machnik
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (203-212)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu