Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Współpraca gmin z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki jako zadania własnego gmin

Autorzy: Marek Stych
Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (213-222)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu