Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Perspektywy rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce

Autorzy: Katarzyna Karbowiak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (233-248)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu