Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.90-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2017 (90)
Czy większy może więcej? Analiza krótkoterminowych wyników polskich funduszy inwestycyjnych

Autorzy: Dariusz Filip
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, WNHiS, Instytut Socjologii
Słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne cechy funduszy wartość aktywów netto wyniki inwestycyjne
Rok wydania:2017
Liczba stron:17 (5-21)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – artykuł koncentruje się na ustaleniu, czy efekty gospodarowania osiągane przez fundusze inwestycyjne w ujęciu krótkoterminowym są związane z wielkością aktywów będących w ich posiadaniu. Metodologia badania – badanie dotyczyło krajowych funduszy akcyjnych funkcjonujących w Polsce w okresie 2000–2015. Weryfikację postawionych hipotez oparto na trzech grupach narzędzi badawczych. Wynik – w efekcie przeprowadzonego badania stwierdzono, że nie występują dysproporcje w wynikach inwestycyjnych osiąganych przez grupę dużych oraz małych podmiotów. Analiza niezależności kryteriów klasyfikacyjnych wskazała na brak istnienia istotnego związku między analizowanymi cechami funduszy w ujęciach rocznych. Z kolei wykorzystane modele regresji nie potwierdziły wpływu poziomu aktywów zarządzanych przez fundusze na ich efekty gospodarowania. Oryginalność/wartość – dostrzeżono konieczność dalszej analizy omawianego zagadnienia z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych metod badawczych dla danych przekrojowo-czasowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aczel, A.D. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: PWN.
2.Balicki, A., Makać, W. (1997). Metody wnioskowania statystycznego. Gdańsk: Wyd. UG.
3.Białkowski, J., Otten, R. (2011). Emerging Market Mutual Fund Performance: Evidence for Poland. The North American Journal of Economics and Finance, 22 (2), 118–130.
4.Chen, J., Hong, H., Huang, M., Kubik, J.D. (2004). Does Fund Size Erode Performance? The Role of Liquidity and Organization. The American Economic Review, 94 (5), 1276–1302.
5.Collinet, L., Firer, C. (2003). Characterising Persistence of Performance amongst South African General Equity unit Trusts. Omega, 31 (6), 523–538.
6.Droms, W.G., Walker, D.A. (1996). Mutual Fund Investment Performance. The Quarterly Review of Economics and Finance, 36 (3), 347–363.
7.Dahlquist, M., Engstrom, S., Soderlind, P. (2000). Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 35 (3), 409–423.
8.EFAMA (2016). Trends in the European Investment Fund Industry. Quarterly Statistical Release. Pobrane z: http://www.efama.org (7.12.2016).
9.Ferreira, A.M., Keswani, A., Miguel, A.F., Ramos, S.B. (2013). The Determinants of Mutual Fund Performance. A Cross-Country Study. Review of Finance, 17 (2), 483–525.
10.Filip, D. (2011). Performance Persistence of Equity Funds in Hungary. Contemporary Economics, 5 (1), 18–35.
11.Filip, D. (2017). Wartość aktywów zarządzanych przez polskie fundusze inwestycyjne a efekty ich gospodarowania. W: S. Wieteska, D. Burzyńska (red.), Granice finansów XXI wieku. Finanse publiczne. Rynki finansowe. Finanse przedsiębiorstwa (s. 89–107). Łódź: Wyd. UŁ.
12.Gabrielczyk, K. (2005). Efekt przetrwania i wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych w Polsce. W: K. Jajuga (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski (s. 176–184). Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
13.Golec, J.H. (1996). The Effects of Mutual Fund Managers’ Characteristics on Their Portfolio Performance, Risk and Fees. Financial Services Review, 5 (2), 133–147.
14.Grinblatt, M., Titman, S.A. (1994). A Study of Monthly Mutual Fund Returns and Portfolio Performance Evaluation Techniques. Journal of Financial Quantitative Analyses, 29 (3), 419–444.
15.Hallahan, T.A. (1999). The Information Content of Portfolio Performance History and Persistence in Fund Performance: An Examination of Rollover Funds. Accounting and Finance, 39 (3), 255–274.
16.Huang, X., Shi, Q. (2013). Explaining the Performance of Chinese Equity Funds. W: 21st Pacific-Basin Finance, Economics, Accounting and Management (PBFEAM) Conference, 4–5 July 2013, Park Hyatt, Melbourne, Australia.
17.IZFA (2016). Raport roczny za 2015 rok Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Kwiecień 2016. Pobrane z: strony http://www.izfa.pl/ (26.11.2016).
18.Jackowicz, K., Filip, D. (2009). Powtarzalność wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce. Warszawa: NBP.
19.Jensen, M. (1968). The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964. Journal of Finance, 23 (1), 389–416.
20.Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3, 305–360.
21.Kanji, G.K. (2006). 100 Statistical Tests. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications Ltd.
22.Latzko, D. (1999). Economies of Scale in Mutual Fund Administration. Journal of Financial Research, 22 (3), 331–339.
23.Lee, J.-S., Yen, P.H., Chen, Y.-J. (2008). Longer Tenure, Greater Seniority, or Both. Evidence Form Open-end Equity Mutual Fund Managers in Taiwan. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, 4 (2), 1–20.
24.Meucci, A. (2010). Linear vs. Compounded Returns – Common Pitfalls in Portfolio Management. GARP Risk Professional “The Quant Classroom” series 2, 49–51.
25.Otten, R., Bams, D. (2002). European Mutual Funds Performance. European Financial Management, 8 (1), 75–101.
26.Payne, T.H., Prather, L., Bertin, W. (1999). Value Creation and Determinants of Equity Fund Performance. Journal of Business Research, 45, 69–74.
27.Sharpe, W.F. (1966). Mutual Funds Performance. Journal of Business, 39 (1), 119–138.
28.Treynor, J.L. (1965). How to Rate Management of Investment Funds. Harvard Business Review, 43 (1), 63–75.
29.Trzebiński, A.A. (2016). Efekt przetrwania i premia za przetrwanie na przykładzie stop zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych otwartych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXVIII (3), 169–187.
30.Yan, X. (2008). Liquidity, Investment Style, and the Relation between Fund Size and Fund Performance. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43 (3), 741–768.
31.Westlake, W.J. (1971). A One-sided Version of the Tukey-Duckworth test. Technometrics, 13 (4), 901–903.
32.Zeliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2002). Metody statystyczne. Warszawa: PWE.