Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.90-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2017 (90)
Starzenie ludności a systemy ubezpieczeń zdrowotnych. Wstęp do analiz porównawczych dla Polski i Wietnamu

Autorzy: Piotr Obidziński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Wietnam starzenie się ubezpieczenie zdrowotne
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (67-79)
Klasyfikacja JEL: I13 I14 I15 I18 I19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest zwrócenie uwagi na bardzo interesujące porównanie pomiędzy dwoma krajami, które pomimo znacznej odległości geograficznej mają wiele wspólnego. Różne etapy rozwoju społeczno-gospodarczego i procesów demograficznych, jednak podobny kierunek ich zmian sprawiają, że warto prowadzić analizy porównawcze w celu wyciągnięcia użytecznych wniosków na przyszłość. Metodologia badania – artykuł jest analizą wyników badań przeprowadzonych w obu krajach wśród populacji osób starszych w związku z oceną procesów demograficznych. Na podstawie tej analizy w artykule przeprowadzono dyskusję na temat stanu systemów ubezpieczeń zdrowotnych w kontekście starzejącej się populacji i wzajemnych doświadczeń obu krajów. Wynik – wyniki badań przedstawione w artykule to przede wszystkim unikalne zestawienia danych charakteryzujących sytuację demograficzną obu krajów oraz sytuację osób starszych w obu systemach ubezpieczeń zdrowotnych. Oryginalność/wartość – artykuł stanowi efekt osobistych doświadczeń i badań prowadzonych podczas 6-miesięcznego pobytu w Wietnamie w ramach Programu IMPAKT. Wnioski płynące z przeprowadzonych badań pozwalają dostrzec możliwości dalszych, bardziej szczegółowych badań porównawczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hoa Thi Mong Pham (2008). The Facts about Women’s Retirement Age in Vietnam. W: Gender Equality as Smart Economics (s. 8). World Bank Group Action Plan.
2.Giang, T.L. (2015). Social Health Insurance in Vietnam: Current Issues and Policy Recommendations. Monografia w ramach serii: Social Security Extension Initiatives in East Asia. International Labor Organisation – Subregional Office for East Asia.
3.Health Status of Population in Poland in 2014. Raport na bazie: European Health Interview Survey (EHIS, 2014). Główny Urząd Statystyczny (2016).
4.Health and Health Care in Poland in 2014. Raport na bazie: National Health Account 2014. Główny Urząd Statystyczny (2016).
5.Kuropaś, D. (2015). To się nie bilansuje: leczenie i opieka nad seniorami pod kreską. Rynek Zdrowia, 26 września.
6.Obidzinski, P. (2015). „Baby boomers” na emeryturze – implikacje dla systemu opieki zdrowotnej. W: F. Chybalskiego, E. Marcinkiewicz (red.), Współczesne problemy systemów emerytalnych (s. 113–122). Wybrane zagadnienia. Łódź: Wyd. UŁ.
7.Projekt badawczy: PolSenior. 2012. „Medical, psychological, sociological and economic aspects of aging people in Poland” – publicly-funded project by the Ministry of Science and Higher Education. TerMedia Press. Poznań.
8.Projekt badawczy: „Viet Nam Aging Survey” (VNAS) 2011.
9.Raport Najwyższej Izby Kontroli: „Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym” (2015). Nr ewid.2/2015/P/14/062/KZD.
10.Somanathan, A., Tandon, A., Huong Lan Dao, Hurt, K.L., Fuenzalida-Puelma, H.L. (2014). Moving toward Universal Coverage of Social Health Insurance in Vietnam: Assessment and Options. Monografia w ramach serii: Directions in Development. Human Development. The World Bank, Washington DC.
11.Sudy, J. (2013). Funkcjonowanie opieki geriatrycznej w Polsce. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, 1, Sectio B, 217–221.
12.Vietnam Household Living Standard Survey (VHLSS) 2012. General Staistical Office of Vietnam.
13.Wykowski, J. (2017). System nadal nie widzi geriatrii. Czy sieć szpitali ostatecznie ją pogrzebie? Rynek Zdrowia, 25 stycznia.
14.(Internet 1) http://www.jointlearningnetwork.org/news/vietnam-accelerates-universal-health-insurance
15.(Internet 2) http://english.vietnamnet.vn/fms/society/170599/health-insurance-covers-81-7-percent-of-vietnam-s-population.html
16.(Internet 3) http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/vietnam-s-ticking-time-bomb-of-elderly-poverty/3589166.html
17.(Internet 4) http://saigoneer.com/society/society-categories/9495-indian,-vietnamese-are-most-common-victims-of-corruption-in-asia-report