Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Analiza związków między datą rozegrania spotkania a stopą zwrotu z akcji spółek giełdowych zaangażowanych w sponsoring sportowy

Autorzy: Anna Rapacewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: akcje modele (G)ARCH piłka nożna
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (91-101)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel - artykuł ukazuje badanie wpływu czynników nieekonomicznych na stopy zwrotu z akcji spółek sponsorskich notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W pracy zbadano związki między dniem rozegrania meczu przez kluby piłkarskie występujące w Ekstraklasie a stopami zwrotu spółek giełdowych, które je sponsorują. Metodologia badań - w artykule posłużono się literaturą, która odnosi się do poruszanego problemu, na podstawie której wybrano dynamiczne modele ekonometryczne typu (G)ARCH, które wykazywały największą wartość poznawczą w badaniu tego typu związków. Wyniki - wynikiem przeprowadzonych badań jest wykazanie, iż dzień rozgrywania meczu piłkarskiego przez drużynę Ekstraklasy wpływa na cenę akcji sponsora danej drużyny. Oryginalność/wartość - wartością pracy jest jedna z pierwszych prób zidentyfikowania związków między informacjami sportowymi a cenami akcji na rynku polskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akaike, H. (1974). A New Look at the Statistical Model Identification. IEEE Transactions on Automatic Control, 6 (19), 716–723.
2.Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 3 (31), s. 307–327.
3.Club Licensing Benchmarking Report Financial Year 2016 (2018). The European Club Footballing Landscape.
4.Delloite (2017). Badanie: Zaangażowanie firm w sektor piłki nożnej w Polsce.
5.Delloite (2018a). Annual Review of Football Finance.
6.Delloite (2018b). Football Money League.
7.Engle, R. (1982). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation.Econometrica, 4 (50), 987–1007.
8.Fort, R. (2005). The Golden Anniversary of the Baseball Players’ Labor Market. Journal of Sports Economics, 4 (6), 347–358.
9.Majewska, A., Majewski, S. (2018). Econometric Modelling of Market Prices of Football Clubs. Aestimatio. The IEB International Journal of Finance, 17, 2–17.
10.Majewski, S. (2015). Is it a Business Feeding on Emotions or an Act of Altruism? The Case of Financing Football in Poland. Folia Oeconomica Lodziensis, 1 (310), 71–85.
11.Nelson, D.B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 2 (59), 347–370.
12.Rosienkiewicz, M., Detyna, J. (2013). Analiza efektywności metod wyboru zmiennych objaśniających do budowy modelu regresyjnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 309, 214–235.
13.Shi, X., Kobayashi, M. (2009). Testing for Jumps in the EGARCH Process. Mathematics and Computers in Simulation, 9 (79), 2797–2808.
14.Sloane, P.J. (1971). The Economics of Professional Football: The Football Club as a Utility Maximiser. Scottish Journal of Political Economy, 2 (18), 121–146.
15.Sznajder, A. (2007). Charakterystyka rynku sportu profesjonalnego. Gospodarka Narodowa, 10, 45–65.
16.UEFA (2017). The European Club Footballing Landscape