Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/2-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Wykorzystanie barometru stycznia i grudnia na przykładzie 88 spółek notowanych na GPW Warszawie

Autorzy: Krzysztof Borowski
Szkoła Główna Handlowa
Słowa kluczowe: rynek finansowy anomalie kalendarzowe efektywność rynku
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (5-18)
Klasyfikacja JEL: G10 G14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem badania jest przeprowadzenie weryfikacji skuteczności stosowania tzw. barometru miesiąca (grudnia i stycznia) na przykładzie miesięcznych stóp zwrotu 88 cen akcji notowanych na GPW w Warszawie. Metoda badania – Metoda została zaproponowana przez Dzhabarova i Ziembę i opiera się na analizie zależności występujących między miesięcznymi stopami zwrotu w miesiącu grudniu (i styczniu) a skumulowaną miesięczną stopą zwrotu w ciągu 11 miesięcy następujących po nim. Zależność tę wyraża się za pomocą regresji liniowej. Analizę przeprowadzono dla arytmetycznych i logarytmicznych stóp zwrotu w miesiącu grudniu i styczniu w trzech grupach: dla wszystkich stop zwrotu (dodatnich, ujemnych i równych zero), dla dodatnich i równych zero miesięcznych stóp zwrotu i dla ujemnych miesięcznych stóp zwrotu. Wynik – Uzyskane wyniki wskazują na niską skuteczność tej metody na GPW w Warszawie poza przypadkami kilku spółek. Oryginalność/wartość – Jest to jedno z nielicznych znanych autorowi badań na rynku polskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bohl, M., Salm, C. (2010). The Other January Effect: International Evidence. European Journal of Finance, 2 (16), 173–182. DOI:10.1080/13518470903037953.
2.Bronson, R. (2012). What January Effect? Pobrano z: http://ritholz.com/blog/2011/02/what-January effect-2/9, 2011 (12.01.2018).
3.Brown, L., Luo, L. (2006). The January Barometer: Further Evidence. Journal of Investing, 1 (15), 25–31. DOI: 10.3905/joi.2006.616841.
4.Brusa, J. (2009). An Industry Analysis of the Other January Effect. Journal of International Finance and Economics, 4 (8), 74–81.
5.Cooper, M., McConnel, J., Ovtchinnikov, A. (2006). The Other January Effect. Journal of Financial Economics, 2 (82), 315–341. DOI: 10.1016/j.jfineco.2006.03.001.
6.Dimson, E., Mussavian, M. (1998). A Brief History of Market Efficiency. European Financial Management, 1 (4), 91–193. DOI:10.1111/1468-036X.00056.
7.Dzhabarov, C., Ziemba, W. (2011). Seasonal Anomalies. W: L. Zacks (red.), The Handbook of Equity Market Anomalies (s. 213–217). Hoboken: Wiley & Sons.
8.Easterday, K., Sen, P., Stephan, J. (2008). The Persistence of the Small Firm/January Effect: Is It Consistent with Investors’ Learning and Arbitrage Efforts? Quarterly Review of Economics and Finance, 3 (49), 1172–1193. DOI:10.1016/j.qref.2008.07.001.
9.Easton, S., Pinder, S. (2007). A Refutation of the Existence of the Other January Effect. International Review of Finance, 3–4 (7), 89–104. DOI:10.1111/j.1468-2443.2007.00069.x.
10.Fama, E. (1965). The Behavior of Market Prices. Journal of Business, 1 (38), 34–105.
11.Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 2 (25), 383–417. DOI:10.2307/2325486.
12.Fama, E. (1991). Efficient Capital Markets II. Journal of Finance, 5 (46), 1575–1617. DOI:10.1111/j.1540-6261.1991.tb04636.x.
13.Haug, M., Hirschey, M. (2006). The January Effect. Financial Analyst Journal, 5 (65), 78–88. DOI:10.2469/faj.v62.n5.4284.
14.Hensel, C., Ziemba, W. (1995). The January Barometer. Journal of Investing, 2 (4), 67–70. DOI:10.3905/joi.4.2.67.
15.Hirsch, Y. (1986). Don’t Sell Stocks on Monday. New York: Facts on File Publications.
16.Hirsch, J., Hirsch, Y. (2011). Stock Trader’s Almanac. Hoboken: Wiley & Sons.
17.Imhof, M., Brusa J. (2008). The Other January Effect: International Evidence. International Journal of Business Research, 5 (8), 48–52.
18.Kaeppel, J. (2009). Seasonal Stock Market Trends: The Definitive Guide to Calendar-based Stock Market Trading. Hoboken: Wiley & Sons.
19.Keim, D. (1983). Size Related Anomalies and Stock Returns Seasonality: Further Empirical Evidence. Journal of Financial Economics, 1 (12), 3–32. DOI: 10.1016/0304-405X(83)90025-9.
20.Keim, D., Ziemba, W. (2000). Security Market Imperfections in Worldwide Equity Markets. Cambridge: Cambridge University Press.
21.Lakonishok, J., Smidt, S. (1988). Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety-year Perspective. Review of Financial Studies, 1 (4), 403–425. DOI:dx.doi.org/10.1093/rfs/1.4.403.
22.Malkiel, B. (2003). The Efficient Market Hypothesis and Its Critics. Journal of Economic Perspectives, 1 (17), 59–82. DOI:10.1257/089533003321164958.
23.Malkiel, B. (2005). Reflections on the Efficient Market Hypothesis: 30 Years Later. Financial Review, 1 (40), 1–9. DOI: 10.1111/j.0732-8516.2005.00090.x.
24.Marianowska, M., Szerszyńska, E., Szymański, M. (2016). Anomalie sezonowe na rynkach kapitałowych: efekt stycznia i barometr stycznia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 1 (3), 35–48.
25.Marshall, B., Visaltanachoti, N. (2010). The Other January Effect: Evidence against Market Efficiency. Journal of Banking & Finance, 10 (34), 2413–2424. DOI:10.1016/j.jbankfin.2010.03.019.
26.Patel, J. (2014). The Monthly Barometer of the Indian Stock Market. International Business & Economic Research Journal, 1 (13), 85–92. DOI:10.19030/iber.v13i1.8358.
27.Rendon, J., Ziemba, W. (2007). Is the January Effect Still Alive in the Futures Markets? Financial Market and Portfolio Management, 3 (21), 381–396. DOI: 10.1007/s11408-007-0049-3.
28.Rozeff, M., Kinney, W. (1976). Capital Market Seasonality: The Case of Stock Returns. Journal of Financial Economics, 3 (4), 379–402. DOI:10.1016/0304-405X(76)90028-3.
29.Stivers, C., Sun, L., Sun, Y. (2009). The Other January Effect: International, Style, and Subperiod Evidence. Journal of Financial Markets, 3 (12), 521–546. DOI:10.1016/j.finmar.2009.01.001.
30.Sturm, R. (2009). The „Other” January Effect and the Presidential Election Cycle. Applied Financial of Economics, 17 (19), 1–9. DOI:10.1080/09603100802599589.
31.Thaler, R. (1992). The Winner Curse. New York: The Free Press.
32.Verheyden, T., De Moor, L., Van den Bossche, F. (2013). A Tale of Market Efficiency. Review of Economics and Business Literature, 2 (58), 139–156.
33.Ziemba, W. (1994). Investing in the Turn-of-the-year Effect in the Futures Markets. Interfaces, 3 (24), 46–61. DOI: 10.1287/inte.24.3.46.