Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/2-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Ocena zastosowania zagranicznych kontraktów terminowych w zarządzaniu ryzykiem cenowym na rynku pszenicy w Polsce

Autorzy: Anna Szczepańska-Przekota ORCID
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: kontrakty futures hedging spekulacja ryzyko walutowe
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (113-124)
Klasyfikacja JEL: G15 Q13 Q14
Cited-by (Crossref) ?:

Informacje dodatkowe

Artykuł po konferencji "Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie".

Abstrakt

Cel – Celem pracy jest rozpoznanie możliwości redukcji zmienności cen gotówkowych pszenicy przez producenta krajowego, przy wykorzystaniu kontraktów terminowych futures z giełd MATIF i CBOT. Metoda badania – Porównano wynik finansowy ze strategii bez użycia kontraktów z wynikiem finansowym ze strategii z użyciem kontraktów. Wykorzystano do tego statystyki opisowe. Ceny kontraktów futures przeliczano na PLN według kursu zmiennego oraz według kursu stałego, co umożliwiło ocenę ryzyka walutowego. Wynik – Istotnym wnioskiem płynącym z analiz jest stwierdzenie, że polski producent rolny nie może w sposób bezpieczny wykonywać operacji hedgingowych na zagranicznych rynkach terminowych. Zauważono, że na rynku pszenicy możliwe jest wykorzystywanie zagranicznych rynków terminowych do budowania strategii nie o charakterze hedgingowym, a o charakterze spekulacyjnym, mimo że jest to narażanie się na świadome ryzyko. Oryginalność/wartość – W pracy poruszono problem wykorzystania zagranicznych rynków terminowych do zarządzania ryzykiem cenowym na krajowym rynku pszenicy. Biorąc pod uwagę, że w Polsce nie istnieje rynek kontraktów futures na produkty rolne, badania zamieszone w pracy mają wymiar aplikacyjny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chen, Y.C., Rogof, K., Rossi, B. (2010). Can Exchange Rates Forecast Commodity Prices? Quarterly Journal of Economics, 3 (125), 1145–1194.
2.Easwarana, R.S. Ramasundaram, P. (2008). Whether Commodity Futures Market in Agriculture is Efficient in Price Discovery? – An Econometric Analysis. Agricultural Economics Research Review, 21 (Conference Number), 337–344.
3.Garbade, K.D., Silber, W.L. (1983). Price Movements and Price Discovery in Futures and Cash Markets. Review of Economics and Statistics, 2 (65), 289–297.
4.Gilbert, Ch.L. (2010). Speculative Influences on Commodity Futures Prices 2006–2008. UNCTAD Discussion Paper.
5.Hayesc, D.J. Xiaodong, D. Yub, C.L. (2011). Speculation and Volatility Spillover in the Crude Oil and Agricultural Commodity Markets: A Bayesian Analysis. Energy Economics, 3 (33), 497–503.
6.Hazell, P.B.R., Jaramillo, M., Williamson, A. (1990). The Relationship between the World Price Instability and the Prices Farmers Receive in Developing Countries. Journal of Agricultural Economics, 41, 227–243.
7.Irwin, S.H., Sanders, D.R. (2010). A Speculative Bubble in Commodity Futures Prices? Cross-sectional Evidence. Agricultural Economics, 1 (41), 25–32.
8.Irwin, S.H., Sanders, D.R., Merrin, R.P. (2009). Devil or Angel? The Role of Speculation in the Recent Commodity Price Boom (and Bust). Journal of Agricultural and Applied Economics, 2 (41), 377–391.
9.Jerzak, M. (2014). Towarowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem cenowym w rolnictwie. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 4 (101), 78–84.
10.Jerzak, M. (2013). Towarowy rynek terminowy w rolnictwie – determinanty tworzenia i rozwoju w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
11.Jones, C.M., Kaul, G., Lipson, M.L. (1994). Transactions, Volume and Volatility. Review of Financial Studies, 7, 631–651.
12.Just, R.E. (2003). Risk Research in Agricultural Economics: Opportunities and Challenges for the Next Twenty-five Years. Agricultural Systems, 75, 123–159.
13.Malik, G. (2013). Identyfikacja spekulacji na rynkach terminowych towarów rolnych. Econometrics 4 (42), 140–148.
14.Parcell, J. Pierce, V. (2000). Introduction to Hedging Agricultural Commodities with Futures. University of Missouri Extension.
15.Sanders, D.R., Irwin, S.H. (2012). Reappraisal of Investing in Commodity Futures Markets. Applied Economic Perspectives and Policy, 3 (34), 515–530.
16.Schnepf, R. (2006). Price Determination in Agricultural Commodity Markets: A Primer. United States Department of Agriculture. Congressional Research Services – Report for Congress.
17.Spratt, S. (2013). Food Price Volatility and Financial Speculation. United Kingdom Futures Agricultures Consortium. Institute of Development. Working Paper 047.
18.Tomek, W.G., Peterson, H.H. (2001). Risk Management in Agricultural Markets: A Review. The Journal of Futures Markets, 10 (21), 953–985.
19.Working, H. (1953). Futures Trading and Hedging. American Economic Review, 43, 314–343.