Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/2-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Inwestycje kolekcjonerskie. Analiza inwestycji na rynku win

Autorzy: Urszula Gierałtowska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: inwestycje kolekcjonerskie wino sztuka Liv-ex indeksy rynku wina
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (37-47)
Klasyfikacja JEL: G10 G11 G23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Zasadniczym celem artykułu jest przybliżenie możliwości inwestowania na rynku przedmiotów kolekcjonerskich ze szczególnym uwzględnieniem oceny rentowności inwestycji na rynku win inwestycyjnych. Metodologia badania – Inwestycje w przedmioty kolekcjonerskie są jedną z form inwestycji alternatywnych, które inwestorzy wykorzystują do dywersyfikacji portfela i ochrony przed inflacją. W sposób szczególny przedstawiono analizę inwestycji na rynku win inwestycyjnych. Omówiono główne cechy tego rynku oraz indeksy, które opisują sytuację na rynku i stanowią benchmark dla tej nowej grupy instrumentów alternatywnych. Dokonano również analizy rentowności inwestycji w wino na tle wybranych instrumentów klasycznych i alternatywnych. Wynik – W artykule wskazano, że dla inwestorów nie zawsze najważniejszy jest zysk z inwestycji, ale równie satysfakcjonujące są względy pozaekonomiczne: rozwój pasji, doznania zmysłowe, prestiż i uznanie otoczenia. Inwestycje na rynku inwestycji emocjonalnych należy traktować jako ciekawą alternatywę dla instrumentów klasycznych, chociaż niestety wciąż dostępną jedynie dla ludzi zamożnych. Oryginalność/wartość – Artykuł stanowi wkład do badań i debaty na temat sytuacji na globalnym rynku kapitałowym oraz możliwości inwestowania na tym rynku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamska, A. (2015). Inwestowanie w aktywa emocjonalne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 295–302.
2.Baldi, L., Vandone, D., Peri, M. (2010). Is Wine a Financial Parachute? W: Proceedings of the 4th International European Forum on System Dynamics and Innovation in Foods Networks (s. 472–487). Germany: University of Bonn.
3.Carey, C. (2008). Modeling Collecting Behavior: The Role of Set Completion. Journal of Economic Psychology, 29, 336–347.
4.Coffman, B.A., Nance, R.J. (2009). Wine: The Illiquid Investment Asset. Journal of Financial Planning, 22, 61–70.
5.Connington, J. (2017). The top 10 Investment Wines That Returned 150pc in Five Years. The Telefraph. Pobrano z: www.telegraph.co.uk/investing/news/top-10-investment-wines-returned-150pc-five-years/ (kwiecień 2018).
6.Dimson, E., Spaenjers, Ch. (2014a). Investing in Emotional Assets. Financial Analysts Journal, 70, 20–25.
7.Dimson, E., Spaenjers, Ch. (2014b). The Investment Performance of Art and Other Collectibles. W: A. Dempster (red), Risk and Uncertainty in the Art World (s. 219–238). London: Bloomsbury Publishing.
8.Grable, J.E., Xuan Chen (2015). Collectible, Investment, or Both: Evaluating the Attractiveness of Collectible Stamps. Journal of Financial Service Professionals, 69, 78–87.
9.Hay, C. (2007). Globalisation and the Institutional Re-embedding of Markets: The Political Economy of Price Formation in the Bordeaux en primeur Market. New Political Economy 2 (12), 185–209.
10.Masset, P., Weisskopf, J. (2010). Raise your Glass: Wine Investment and the Financial Crisis. Pobrano z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1457906 (kwiecień 2018).
11.Pruchnicka-Grabias, I. (red) (2008). Inwestycje alternatywne. Warszawa: CeDeWu.
12.Ricardo, E.M. (2013). Investment Grade Wine – An Alternative Asset Class. Wealth Society, 6. Pobrano z: http://www.trelliswineinvestments.com/wp-content/uploads/2011/10/Wealth-Society-Wine-Investment-Article2.pdf (kwiecień 2018).
13.Roma, P., Di Martino, G., Perrone, G. (2013). What to Show on the Wine Labels: A Hedonic Analysis of Price Drivers of Sicilian Wines. Applied Economics, 19 (45), 2765–2778.
14.TEFAF Art Market Report (2018). The European Fine Art Foundation. Pobrano z: www.tefaf.com (kwiecień 2018).
15.The Wealth Report (2018). The Global Perspective on Prime Property and Investment. Pobrano z: www.knightfrank.com/resources/wealthreport2018/the-wealth-report-2018.pdf (kwiecień 2018).
16.Wyjątkowy i rekordowy rok 2017!. Pobrano z: http://www.artinfo.pl/pl/publikacje/artinformacje/wyjatkowy-i-rekordowy-rok-2017/?syear=2017&page=9 (kwiecień 2018).
17.www.premiercru.com (kwiecień 2018).
18.www.liv-ex.com (kwiecień 2018).