Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/2-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Efekty kalendarzowe polskich rodzinnych spółek giełdowych

Autorzy: Maciej Stradomski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Mateusz Mikutowski ORCID
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: firmy rodzinne finanse behawioralne stopy zwrotu GPW akcje
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:10 (103-112)
Klasyfikacja JEL: G10 G11 G14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest zidentyfikowanie, czy przedsiębiorstwa rodzinne obecne na giełdzie charakteryzują się odmienną podatnością cen ich walorów na wpływ efektów kalendarzowych względem cen spółek nierodzinnych. Metodologia badania – Przeanalizowano logarytmiczne i arytmetyczne miesięczne stopy zwrotu z akcji prawie 400 przedsiębiorstw z GPW w latach 2006–2016, następnie, za pomocą analizy wariancji jednoczynnikowej, zweryfikowano potencjalne różnice między wydzielonymi grupami. Wynik – Badanie nie wykazało istotnych różnic między stopami zwrotu przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych w perspektywie efektów kalendarzowych. Oryginalność/wartość – Przedsiębiorstwa rodzinne są istotną grupą w polskiej gospodarce, a jednocześnie mają wiele cech, które odróżniają je od innych przedsiębiorstw. Analiza ma za zadanie dostarczyć środowisku naukowemu i biznesowemu informacji o potencjalnym obszarze odmienności przedsiębiorstw rodzinnych, czyli zachowaniu cen ich walorów oraz postrzegania ich przez inwestorów giełdowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, C., Reeb, D. (2003). Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500. The Journal of Finance, 3 (58), 1301–1328.
2.Bogdański, M. (2017). Występowanie efektów kalendarzowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2 (6), 35–46.
3.Budka, K., Kosiński, D., Sobczak, A. (2017). Występowanie anomalii kalendarzowych na przykładzie wybranego sektora GPW w Warszawie. Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 3 (7), 7–16.
4.Caprio, L., Croci, E., Del Giudice, A. (2011). Ownership Structure, Family Control, and Acquisition Decisions. Journal of Corporate Finance, 5 (17), 1636–1657.
5.Chung, H.M. (2013). The Role of Family Management and Family Ownership in Diversification: The Case of Family Business Groups. Asia Pacific Journal of Management, 3 (30), 871–891. DOI:10.1007/s10490-012-9284-x.
6.Czerwonka, M., Gorlewski, B. (2012). Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
7.Feldman, E.R., Amit, R.R., Villalonga, B. (2016). Corporate Divestitures and Family Control. Strategic Management Journal, 37, 429–446.
8.Filipczak, S. (2018). Giełda dla firm rodzinnych. Pozyskiwanie kapitału i zarządzanie majątkiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Grant Thorton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. (2018). Rodzinny biznes na Giełdzie. Pobrano z: http://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2018/02/Rodzinny-biznes-na-Gie%C5%82dzie-Wersja-rozszerzona.pdf (25.09.2018).
10.González, M., Guzmán, A., Pombo, C., Trujillo, M.A. (2015) Family Firms and Debt: Risk Aversion Versus Risk of Losing Control. Journal of Business Research, 11 (66), 2308–2320. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.03.014.
11.Harasim, K. (2016). Efekty kalendarzowe a stopa zwrotu z indeksu WIG. Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2 (4), 17–25.
12.Keller, J., (2015). Efekt dni tygodnia w różnych segmentach rynku głównego GPW. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74/1, 69–79.
13.Lewandowska, A., Więcek-Janka, E., Hardyś-Nowak, A., Wojewoda, M., Tylczyński, Ł. (2016). Firma rodzinna to marka. Poznań: Instytut Biznesu Rodzinnego.
14.Peters, E. (1997). Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Warszawa: Wydawnictwo WIG-Press.
15.Rau, S., Astrachan, J., Smyrnios, K. (2018). The F-PEC Revisited: From the Family Business Definition Dilemma to Foundation of Theory. Family Business Review, 2 (31), 200–213.
16.Schabek, T., Castro, H. (2017). “Sell not only in May” Seasonal Effects on Stock Markets. Dynamic Econometric Models, 17, 5–18. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2017.001.
17.Stradomski, M., Mikutowski, M. (2018). Aktywność firm rodzinnych na rynku fuzji i przejęć. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 7 (19/1), 163–176.
18.Ziemba, W.T. (2012) Calendar Anomalies and Arbitrage. World Scientific Publishing Company.