Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI    DOI: 10.18276/jbp.2016.1.1-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2016, tom 1, numer 1
ANALIZA DYSKURSU I JEJ ZASTOSOWANIE W BADANIACH EDUKACYJNYCH

Authors: Justyna Dobrołowicz
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication:2016
Page range:13 (36-48)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file