Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI    DOI: 10.18276/jbp
CC BY-SA 

Kontakt

Redaktor naczelny: Dariusz Kubinowski

e-mail: dkubi@wp.pl

 

Sekretarz redakcji: Aneta Makowska

e-mail: aneta.makowska@usz.edu.pl

 

Adres redakcji:

Redakcja czasopisma „Jakościowe Badania Pedagogiczne”

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Humanistyczny

Instytutu Pedagogiki

Ul. M. K. Ogińskiego 16/17

71-431 Szczecin

 

Wydawca:

Uniwersytet Szczeciński  

Wydział Humanistyczny  

Ul. Krakowska 71-79

71-004 Szczecin