Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI    DOI: 10.18276/jbp
CC BY-SA 

Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny: Dariusz Kubinowski

Zastępca redaktora naczelnego: Justyna Nowotniak

Sekretarz redakcji: Aneta Makowska

 

Redaktorzy tematyczni:

Maksymilian Chutorański, Jacek Moroz, Oskar Szwabowski  – studia filozoficzne 

Joanna  Król – badania historyczne

Marcin Wlazło – analiza i interpretacja tekstów kulturowych

Justyna Nowotniak – badania wizualne i ewaluacyjne

Elżbieta Perzycka – badania internetowe

Beata Bugajska, Joanna Nawój-Połoczańska – badania (auto)biograficzno-narracyjne

Aneta Makowska – etnografia

Joanna Buława-Halasz – fenomenografia

Agnieszka Materne  – badania przez sztukę