Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2017, tom 2, numer 1
RAMOWANIE SZKOŁY I EDUKACJI W POLSKIM DYSKURSIE PRASOWYM

Authors: Justyna Dobrołowicz
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication:2017
Page range:18 (25-42)
Download file

Article file