Linguistic Reports

OAI
CC BY-SA   Open Access 

O czasopiśmie

Czasopismo naukowe Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego Linguistic Reports publikuje oryginalne artykuły naukowe w językach obcych oraz w języku polskim z zakresu językoznawstwa, translatoryki i glottodydaktyki, a także recenzje publikacji naukowych. Na łamach Czasopisma dyskutowane są aktualne problemy badawcze poparte wynikami oryginalnych badań, prezentowane różne perspektywy i poglądy badawcze, najnowsze doniesienia dotyczące tendencji i metod badawczych.

Zapraszamy do publikowania Badaczki i Badaczy z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.

Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcja czasopisma nie pobiera opłat za proces recenzji i wydanie publikacji (APC).