Linguistic Reports

OAI
CC BY-SA   Open Access 

Redakcja czasopisma

dr hab. Tomasz Szutkowski, prof. US - redaktor naczelny
dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US
dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US
dr Wioletta Piegzik
dr Monika Lisowska
mgr Michał Baran
mgr Angelo Sollano

 

Siedziba redakcji:
Instytut Językoznawstwa
al. Piastów 40B bud. 5 pokój 104
71-064 Szczecin
aktualnie: ul. Mickiewicza 18 pokój 312 (adres przejściowy na czas remontu)
70-383 Szczecin

Rada Naukowa

Prof. Alla Arkhanhelska - Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy 

Prof. Marios Chrissou - National and Kapodistrian University of Athens, Grecja

Prof. Edward Larkey - University of Maryland, Baltimore County, Stany Zjednoczone

Prof. Claire Martinot - Paris Sorbonne, Francja 

Prof. Pavol Odaloš -  Matej Bel University, Banská Bystrica, Słowacja

Prof. Rafael Guzman Tirado  - Universidad de Granada, Hiszpania

Prof. Marzena Watorek  -  Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis, Francja

Prof. Alexander Ziem - Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Niemcy

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego