Meluzyna

dawna literatura i kultura

ISSN: 2449-7339    OAI    DOI: 10.18276/me.2016.2-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (5) 2016
Topos quinque gradus amoris w polskim romansie barokowym

Autorzy: Joanna Woron-Trojanowska
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: baroque romance topos love quinque gradus amoris (fi ve stages of love)
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (23-34)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The Topos quinque gradus amoris in Polish Baroque romances Summary Formation of topoi quinque gradus amoris in the polish Baroque romances is discussed in this article. Love is the most important emotion between the protagonists and it has a major influence on the romance’s plot. The article is focused on five stages of love: look, conversation, touch, kiss and coitus. This article refers to texts written by: Hieronim Morsztyn, Wacław Potocki, Adam Korczyński and Elżbieta Drużbacka.
Pobierz plik

Plik artykułu