Meluzyna

dawna literatura i kultura

ISSN: 2449-7339    OAI    DOI: 10.18276/me.2015.1-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL

Lista wydań / nr 1 (2) 2015
Edycja utworu Opisanie Witowa Aleksandra Minora z sylwy rękopiśmiennej autora

Autorzy: Agnieszka Niewiadomska
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe: Aleksander Minor rękopis sylwa edycja „wiek rękopisów”
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (73-82)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article presents the edition of the never published and unknown poem Opisanie Witowa byAleksander Minor. The composition comes from author’s silva rerum, with the texts dated for1664–1705. The publication includes the editorial comments and the introduction with a shortdescription on Aleksander Minor, his silva rerum (commonplace book) and the historical andliterary background of the poem.
Pobierz plik

Plik artykułu