Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2016.36-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 36 rok 2016
Nowe ego – fenomenologiczny Absolut
(The New Ego – Phenomenological Absolut)

Authors: Dorota Ucińska
Uniwersytet Jagielloński
Keywords: reduction of epoche transcendental reduction transcendental „I” pure consciousness the Absolute transcendental intersubjectivity
Year of publication:2016
Page range:17 (189-205)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article deals with the analysis of the pure consciousness in phenomenology. The reduction carried out by phenomenologists presented in the article reveals the existence of the absolute area of consciousness. This in turn leads to a new perception of the Absolute which can be described within its actions while remaining transcendental. My analysis I begin with explaining what is and what is the result of the epoche reduction and transcendental reduction. Then I present an analysis of the internal awareness of time as presented by Husserl and explain why it reveals the absolute sphere of human consciousness. Further, I analyze the views of phenomenologists such as R. Ingarden, A.T. Tymieniecka, E. Stein, E. Fink, L. Landgrebe, L. Quentin regarding transcendental „I” and absolute consciousness. Fromthe analysis emerges an image of the Absolute which is based on subjectivity and relations among subjects.

Bibliography

1.Bańka J. 2008. Kategoria „teraz” w Husserla fenomenologii czasu i recentywizmie, „Przegląd Filozoficzny”, nr 1,
2.Bruzina R. 2004. Edmund Husserl and Eugen Fink: beginnings and ends in phenomenology, 1928-1938, New Haven: Yale University Press,
3.Fink E. 1995. Sixth Cartesian Meditation, Bloomington: Indiana University Press,
4.Husserl E. 1967. Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, tłum. D. Gierulanka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
5.Husserl E. 1989. Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, tłum. J. Sidorek, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
6.Ingarden R. 1987. Spór o istnienie świata, t. II, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
7.Landgrebe L. 1963. Der Weg der Phanomenologie: das Problem einer ursprünglichen Erfahrung, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus
8.Lawlor L. 2002. Derrida and Husserl, Bloomington: Indiana University Press,
9.Lévinas E. 1994. O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Kraków: Wydawnictwo Znak,
10.Łaciak P. 2009. Status podmiotowości w fenomenologii Husserla, „Fenomenologia”, nr 7,
11.Malinowski G. 2009. Husserliana XXXIX: Die Lebenswelt, „Fenomenologia”, nr 7,
12.Quentin L. 1978. The Triumph of Subjectivity, New York: Fordham University Press,
13.Rosiak M. 2008. Husserlowska koncepcja czystej świadomości – próba krytyki immanentnej, „Studia Philosophiae Christianae”, nr 2,
14.Sartre J.-P. 2006. Transcendencja Ego, tłum. U. Idziak, Warszawa: IFiS PAN,
15.Stein E. 1995. Byt skończony a byt wieczny, Kraków,
16.Tymieniecka A.T. 2011. Życie w pełni Logos, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie,
17.Zahavi D. 2012. Fenomenologia Husserla, tłum. M. Święch, Kraków : Wydawnictwo WAM.