Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2015.35-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 35 rok 2015
Politolożka czyta Gramsciego: od hegemonii do polityczności
(Political Scientist Reads Gramsci: From Hegemony to teh Political)

Authors: Magdalena Ozimek
Uniwersytet Opolski
Keywords: Antonio Gramsci hegemony the political political theory
Year of publication:2015
Page range:13 (23-35)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In this paper I want to show, the Antonio Gramsci’s arrangements, Italian Marxist, are very actual analysis of political process and phenomenon, which can be very significant tip and inspiration for the political researchers. The argument of this paper is about a kind of continuity between process of establishing hegemony and notice what the political (beyond the strictly policy). Analyzing this continuity, I want to do some kind of “political science transcription” of Gramsci, which I hope will result in more detailed research. Also I want to show the Gramsci’s profile as a political theoretist.
Download file

Article file

Bibliography

1.Barker Ch. 2005. Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków
2.Galbraith J.K. 1973. Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe, Warszawa
3.Gramsci A. 1961. Intelektualiści i tragizowanie kultury, w: idem, Pisma wybrane, t. 1, Warszawa
4.Gramsci A. 1961. Nowoczesny książę, w: idem, Pisma wybrane, t. 1, Warszawa
5.Gramsci A. 1961. Teraźniejszość i przeszłość, w: idem, Pisma wybrane, t. 2, Warszawa
6.Gramsci A. 1961. Uwagi krytyczne o „Popularnym zarysie socjologii”, w: idem, Pisma wybrane, t. 1, Warszawa
7.Gramsci A. 1961. Wstęp do studiów nad filozofią i materializmem historycznym, w: idem, Pisma wybrane, t. 1, Warszawa
8.Hobsbawm E. 2013. Jak zmienić świat. Marks i marksizm 1840–2011, Warszawa
9.Janion M. 1972. Romantyzm. Rewolucja. Marksizm. Colloquia Gdańskie, Gdańsk
10.Jessop B. 2008. Kulturowa ekonomia polityczna a analiza dyskursu, w: Krytyczna analiza dyskursu.Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Kraków
11.Karwat M. 1992. Filozofia polityki jako dziedzina humanistyki, w: Elementy filozofii polityki, red. M. Szyszkowska, Warszawa
12.Karwat M. 2010. Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, „Studia Politologiczne”vol. 17,
13.Karwat M. 2013. Metawiedza, esencja, forma, pragmatyka – cztery płaszczyzny badań teoriopolitycznych, w: Podejścia i metodologie w nauce o polityce, red. B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, Kraków
14.Marzec W., Zysiak A., Polityczne oblicza przeciwhistorii. Między partykularyzmem i uniwersalizmem, www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl
15.Minkner K. 2015. Problem polityczności jako metateoretyczne wyzwanie dla politologii, „Athenaeum” 2014, nr 43, s. 7–22; idem, Główne problemy konceptualizacji pojęcia polityczności, „Studia Politologiczne”, nr 37, s. 50–74.
16.Rasiński L. 2007. Krótka historia „hegemonii”, czyli o niemarksowskim marksizmie, „Studia Philosophica Wratislaviensia”
17.Śpiewak P. 1977. Gramsci, Warszawa
18.Wróblewski M. 2012. Od Kultury do tego, co kulturowe – o szkole z Birmingham, w: Kultura i hegemonia. Antologia tekstów szkoły z Birmingham, red. M. Wróblewski, Toruń