Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 1/2014

Year of publication:2014

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Czy można ukryć się przed kulturą medialną?


(Is it possible to hide from the media culture?)
10 (5-14) Marian Golka More
2.

Obezwładniająca moc niektórych enklaw społecznych


(Overwhelming power of certain social enclaves)
10 (15-24) Renata Suchocka More
3.

Oflag II C Woldenberg – analiza socjologiczna enklawy wojennej


(Oflag II C Woldenberg – sociological analysis of the war enclave)
16 (25-40) Anna Matuchniak-Krasuska More
4.

Enklawowy charakter życia polskich zesłańców. Na marginesie badań nad postacią matki Sybiraczki


(Enclave-like character of polish exiles’ lives. Margin notes from research on the Siberian mother figure)
9 (41-49) Dorota Bazuń, Magdalena Pokrzyńska More
5.

Inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Kultury Łemkowskiej. Utrwalanie enklawy etnicznej


(Initiatives of the Association of the Lemko Culture Enthusiasts. Fixation of ethnic enclaves)
11 (51-61) Sylwia Słowińska More
6.

Lokalni animatorzy czynnikiem enklawotwórczym


(Local animators as an enclave creating factor)
17 (63-79) Bogdan Idzikowski More
7.

Enklawy społeczne na terenie byłej bazy wojskowej – przykład Kęszycy Leśnej


(Social enclaves in the former military base – example of Kęszyca Leśna)
14 (81-94) Małgorzata Olejarz More
8.

Stowarzyszenie Inicjatywa Sceniczna Fruuu z Zielonej Góry – enklawa i eksklawa w przestrzeni kulturowej miasta


(The “Fruu” Stage Initiative Society from Zielona Góra – the enclave and exclave in the cultural space of the city)
9 (95-103) Marek Zadłużny More