Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 4/2016

Year of publication:2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Adaptacja? Asymilacja? Wykluczenie? Powojenna polityka państwa polskiego wobec Ślązaków


(Adaptation, Assimilation, Exclusion – the Post-war Policy of the Polish State towards Silesians)
14 (5-18) Maria Szmeja More
2.

Władza i panowanie w neoliberalnym mieście semiperyferyjnym. Zarys problemu


(Power and Rule in the Neo-Liberal Semi-Peripheral Town. An Outline)
14 (19-32) Zbigniew Rykiel More
3.

Environmental Conflicts in Port Cities

12 (33-44) Robert Bartłomiejski More
4.

Beliefs in Manifestations of the Supernatural as an Element of Contemporary Religiosity

17 (45-61) Anna Małgorzata Królikowska More
5.

Ja bym chciała, żeby moje dzieci mieli szczęśliwe dzieciństwo, nie tak, jak ja... Dzieciństwo własne a dzieciństwo własnych dzieci w narracjach wielodzietnych ubogich kobiet


(The Childhood of Poverty-Stricken Women versus the Childhood of their Children Raised in Large Families as Told by the Former)
17 (63-79) Izabela Kaźmierczak-Kałużna More
6.

Lifelong Learning as an Important Element of the Social Integration of the Elderly

13 (81-93) Monika Adamczyk, Agnieszka Budny More