Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 4/2014

Year of publication:2014

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Elementy „ludowe” w religijności współczesnej?


(“Folk” elements in the contemporary religiosity?)
12 (5-16) Anna Małgorzata Królikowska More
2.

Czynniki warunkujące zainteresowanie szkołami katolickimi


(Factors influencing the growing interest in Catholic schools)
13 (17-29) Magdalena Smak More
3.

Badania ewaluacyjne w edukacji i ich konteksty w akademickim kształceniu nauczycieli i pedagogów


(Evaluation research in education and its contexts regarding university level education of teachers and educationalists)
13 (31-43) Monika Maciejewska More
4.

Refleksje na temat dokumentów biograficznych w niepublikowanym Dzienniku komputerowym Zbigniewa Pietrasińskiego


(On biographical documents in the nonpublished Computer Diary by Zbigniew Pietrasiński)
13 (45-57) Teresa Rzepa More
5.

Stereotyp Amerykanina: preferencja określonych wartości a społeczne spostrzeganie cudzoziemca


(The stereotype of an American: the preference of particular values and the social perception of a foreigner)
12 (59-70) Joanna Pluta More