Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / 1/2015

Year of publication:2015
# Title Page range Authors Actions
1.

O utylitarystycznych założeniach nowożytnej nauki


(The utilitarian assumptions of modern science)
14 (11-24) Jan Rutkowski More
2.

Uwarunkowania prawne karier akademickich w Polsce międzywojennej (1918-1939)


(Legal framework of academic careers in interwar poland (1918–1939))
20 (25-44) Elżbieta Magiera More
3.

Uniwersytet to bardzo wiele różnych rzeczy


(The university is a lot of different things)
12 (47-58) Maksymilian Chutorański More
4.

Czy prawda powinna stanowić istotną wartość dla naukowców?


(Should the truth be significant value for sientists?)
11 (59-69) Jacek Moroz More
5.

Pedagogiczny kontekst postrzegania człowieka starego i starości jako fazy życia przez kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej


(Pedagogical context of the perception of an elderly person and old age as the stage of life by candidates for early school education teachers)
15 (73-87) Ewa Kochanowska More
6.

Organizacja i działalność merytoryczna innowacji edukacyjnych wprowadzanych w szkolnictwie wyższym na przykładzie Big-bandu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza WPA w Kaliszu


(The organization and substantial activities of educational innovations introduced to higher education on the example of a Big-band at university of Adam Mickiewicz WPA in Kalisz)
16 (91-106) Mirosław Kordowski More
7.

Electronic resource “Electrotechnics” as a tool of students’ educational activity management

11 (107-117) Valentina Shvets More
8.

Agambenowska szczelina edukacyjna. Recenzja Tyson E. Levis, On Study: Giorgio Agamben and Educational Potentiality, Routlege 2013


(Agamben’s educational notch. Review of Tyson E. Levis, On Study: Giorgio Agamben and Educational Potentiality, Routlege 2013)
14 (121-134) Oskar Szwabowski More